Navigácia

Partneri

 • Dňa 12. júna 2019 sa žiaci II.C a II.E v sprievode učiteľov Mgr. Babiarovej, Mgr. Hrubošovej a Mgr. Lászlovej zúčastnili exkurzie v Centre popularizácie fyziky, vybudovanom v jednom z troch najstarších gymnázií na Slovensku, v Gymnáziu V. P. Tótha v Martine. Je to špecializovaná učebňa fyziky, v ktorej si naši žiaci pod vedením PaeDr. Beňušku vyskúšali rôzne fyzikálne experimenty a zistili, že experiment je vlastne zážitok. Cieľom exkuzie bolo vzbudiť u žiakov záujem o fyziku a techniku. Za celoživotnú prácu na popularizácii vedy a fyziky získal PaeDr. Beňuška od Európskej fyzikálnej spoločnosti ocenenie „Najlepší európsky učiteľ fyziky za rok 2017.

 • Dňa 11. júna 2019 absolvovali žiaci I.B a I.E exkurziu do Banskej Bystrice. TSK nám pridelil účelové finančné prostriedky na podporu tematického zážitkového vzdelávania v oblasti histórie.

  Žiaci mali možnosť spoznať srdce Slovenska. Prezreli si veľkolepý pamätník, v ktorého útrobách je Múzeum SNP. Počas prehliadky so zaujímavým lektorským výkladom sa oboznámili s dejinami Slovenska počas 2. svetovej vojny a s históriou Slovenského národného povstania. Pozornosť žiakov upútal aj skanzen ťažkej bojovej techniky, ktorý je súčasťou stálej expozície Múzea SNP.

 • SOŠ Dubnica nad Váhom dňa 6. júna 2019 o 11:00 hod. slávnostne odovzdávala maturitné vysvedčenia absolventom všetkých študijných odborov. Niekoľko dní predtým sa maturanti popasovali so skúškou dospelosti. Pred predmetovými komisiami preukázali svoje vedomosti a zručnosti z odborných predmetov, zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzích jazykov. Napriek nervozite potešili maturitné komisie zodpovednou prípravou.

  Rozlúčka s úspešnými absolventmi školy prebiehala v Dome kultúry. Po hymne Slovenskej republiky slávnosť otvorila zástupkyňa riaditeľa RNDr. Anna Rothová. Okrem žiakov a pedagógov slávnosť svojou prítomnosťou poctili: primátor Dubnice nad Váhom Mgr. Peter Wolf, zástupcovia profesijných organizácií a spolupracujúcich firiem HF NaJUS a.s., Porsche Werkzeubau, Fimad s.r.o., Renar s.r.o., Bell Power Solutions, Enics Slovakia, JAMP Svorada, ZVS Impex a.s.

 • Dna 25.5.2019, bol odovzdávaním certifikátov, ukončený kurz - akreditovaného vzdelávania pre programovanie a obsluhu CNC strojov. Jeho absolventi boli z úradu prace, ktorým tento kurz preplatili cez program zamestnanosti REPAS, ale aj samoplatcovia. Všetci absolventi si po absolvovaní kurzu zvýšili svoju kvalifikáciu o základy CAD/CAM systémov, programovania a obsluhu CNC strojov. Rovnako získali možnosť zamestnania sa v tejto oblasti strojárenstva, pretože v súčasnosti je na trhu práce veľký záujem o tieto profesie. Absolventom k úspešnému ukončeniu vzdelávania gratulujeme.

 • Vzhľadom na uskutočnenie 1. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020 na našej SOŠ v dňoch 13. a 16. mája 2019, a následnom zápise prijatých uchádzačov, Vám oznamujeme, že evidujeme ešte niekoľko voľných miest pre prijatie do 1. ročníka, a to v nasledovných odboroch:

  študijné odbory:

  • 2697 K mechanik elektrotechnik

  učebné odbory:

  • 2423 H nástrojár
  • 2464 H strojný mechanik
  • 26 83 H11 elektromechanik, silnoprúdová technika

  Bližšie informácie získate na tel. č. 042/4456223, resp. 042/4456221

 • Maturitné skúšky pre šk. rok 2018 / 2019 máme úspešne za sebou. Maturantom resp. už absolventom našej školy blahoželáme k úspešnému zvládnutiu skúšok dospelosti a prajeme v živote veľa zdravia a rovnako aby si našli svoje vysnívané miesto na trhu práce alebo na vysokej škole.

 • V dňoch 22. - 24. 5. 2019 absolvujú žiaci III. ročníka Kurz ochrany života a zdravia. Zo štátneho vzdelávacieho programu vyplýva, že kurz je povinný pre všetkých žiakov. Žiaci, ktorí sú na základe lekárskeho posudku oslobodení od turistického pochodu, sa nezúčastnia kurzu v piatok dňa 24. 5. 2019 (zmena vzhľadom na predpoveď počasia), ale ostatné časti kurzu musia absolvovať. Kurz sa realizuje dennou formou. Harmonorgam činností kurzu je uvedený nižšie. Žiaci I. a II. ročníka sa učia podľa náhraného rozvrhu, ktorý je priložený na konci oznamu. Odborný výcvik prebieha podľa riadneho rozvrhu hodín.

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Pondelok 17. 6. 2019

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Mapa

Hrdina remesla

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria