Navigácia

Partneri

 • Dňa 13.10.2021 si úspešní absolventi Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE) boli prevziať certifikáty a odznaky v budove TSK v Trenčíne. Tím DofE pri SOŠ technickej v Dubnici nad Váhom sa stretol s prezidentom DofE Slovensko pánom Mariánom Zacharom a regionálnou manažérkou Jankou Kubíkovou.

  Slávnostná Online ceremónia sa uskutoční 4. novembra 2021 o 17:00.

  Našim absolventom blahoželáme!

  Absolventi: Adam Húdek, Samuel Húdek, Daniel Ivan, Matej Híreš, Marek Škarpa.

  (Samuel Húdek si premezme ocenenie v Miestnom centre DofE)

 • Vážení rodičia,

  dňa 30. septembra 2021 (štvrtok) Vás pozývame na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční o 15:00 hod. v jednotlivých učebniach triednych učiteľov. V rámci zložitej epidemiologickej situácie v našom okrese bude ZRŠ prebiehať v režime OTP (očkovaný - testovaný - prekonaný). V rámci rodičovského združenia bude možnosť preberania AG samotestov pre žiakov - proti podpisu.
  Ďakujeme a tešíme sa na Vašu úasť.

 • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, žiaci.
  V dňoch 29.-30.9. 2021 v čase od 11:00 do 15:00 hod. bude v priestoroch školy prebiehať 2. kolo distribúcie AG samotestov pre žiakov, ktorí si ich objednali do 26. augusta 2021.
  Bližšie informácie o organizácii distribúcie samotestov Vám budú zaslané prostredníctvom EduPage.

 • Žiadame zákonných zástupcov neplnoletých žiakov, ktorí do 26.8.2021 prejavili záujem o domáce samotestovanie, aby si prišli vyzdvihnúť testy v nasledovných termínoch:

  9.9.2021 (štvrtok) v čase od 12:00 do 16:00 hod.
  10.9.2021 (piatok) v čase od 12:00 do 15:00 hod.

  Žiadame Vás o dodržanie termínu vyzdvihnutia.

  Testy sa budú vydávať v priestoroch vstupnej haly SOŠT Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom, prostredníctvom poverených osôb.
  Plnoletí žiaci si vyzdvihnú testy v stanovenom čase osobne.

 • Dňa 2. 9. 2021 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022 za prítomnosti rodičov, žiakov a pedagogických zamestnancov školy. Viac vo fotogalérii.

  Slávnostný príhovor riaditeľa školy ku stiahnutiu tu.

 • V dňoch od 6. 7. do 8. 7. 2021 prebieha na našej škole 2. blok školenia združenia výrobcov domácich spotrebičov APPLiA Slovakia. Školenia sa zúčastňujú pedagogickí zamestnanci z piatich stredných odborných škôl z celého Slovenska. Školenie prebieha v novovybudovanej odbornej učebni, ktorá je vybavená najmodernejšími domácimi spotrebičmi. Výsledkom školenia je vzdelávanie pedagogických zamestnancov pre servis najnovších riadiacich systémov výrobcov svetových značiek v pilotnom projekte – Výchova nových servisných technikov.

 • Oznamujeme záujemcom, že v školskom roku 2021/2022 otvárame nadstavbové štúdium v odboroch:

  2414 L 04 strojárstvo so zameraním na podnikanie a služby

  2414 L 01 strojárstvo so zameraním na výrobu, montáž a opravu prístrojov, strojov a zariadení

  Podmienkou prijatia je výučný list v strojárskom odbore.

  Zároveň oznamujeme, že otvárame skrátené štúdium v odbore 2683 H 11 elektromechanik so zameraním na silnoprúdovú techniku. Podmienkou prijatia je výučný list v ktoromkoľvek inom odbore resp. vyššie dosiahnuté vzdelanie. Štúdium je dvojročné z odborných predmetov a končí výučným listom a Vyhláškou o elektrotechnickej spôsobilosti.

 • Prišiel deň, keď je nás opäť o niečo menej... Jún sa v našej škole už tradične spája s „posledným zvonením“, slávnostnou rozlúčkou maturantov po ústnych maturitných skúškach pred zrakmi celej školy. Tento školský rok bol však opäť iný. Bezmaturitný... A preto sa rozlúčka konala už na konci mája a v komornejšom prostredí priestorov našej SOŠT.

  Maturanti sa lúčili s vedením školy, triednymi profesormi a pedagógmi, ktorí ich pripravovali na profesijnú cestu životom. Pocity šťastia a radosti z toho, že nemuseli zdolávať prvú veľkú skúšku, určite vystriedali pocity smútku za bezstarostným študentským životom, ktorý odteraz zostane už len spomienkou.

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Nedeľa 24. 10. 2021

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • kancelária riaditeľa: 042/4456214
  personalista pre žiakov: 042/4456223
  zástupca riaditeľa pre TV: 042/4456221
  zástupca riaditeľa pre PV: 042/4456218

Mapa

Hrdina remesla

DofE

DofE

Školy ktoré menia svet

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • kancelária riaditeľa: 042/4456214
  personalista pre žiakov: 042/4456223
  zástupca riaditeľa pre TV: 042/4456221
  zástupca riaditeľa pre PV: 042/4456218

Fotogaléria