Navigácia

Partneri

 • Od 17. 5. 2021 začína vyučovanie vo všetkých ročníkoch prezenčnou formou podľa riadneho rozvrhu hodín (1. deň v rozvrhu hodín). Žiaci sa nemusia preukazovať platným testom, ale predložia vyhlásenie o bezinfekčnosti elektronicky prostredníctvom Edupage alebo vytlačené a podpísané zákonným zástupcom, resp. plnoletým žiakom.

 • Oznamujeme všetkým uchádzačom o štúdium na našej škole, že poradie žiakov v jednotlivých odboroch po prvom a druhom termíne prijímacích skúšok je zverejnené v záložke prijímacie konanie v časti výsledky.

 • Na základe usmernenia zriaďovateľa Trenčiansky samosprávny kraj sa od piatka 9. 4. 2021 začína vyučovanie odborného výcviku prezenčnou formou v menších skupinách za dodržania platných hygienických predpisov (negatívny test nie starší ako 7 dní a respirátor). V piatok 9. 4. 2021 budú mať prezenčné vyučovanie triedy I.F, II.C, II.E podľa pokynov majstrov odborného výcviku. Od pondelka 12. 4. 2021 bude prebiehať odborný výcvik podľa platného rozvrhu podľa pokynov majstrov odborného výcviku.

 • Žiaci 4. ročníka:
  Klasifikačná porada bude 10. 5. 2021. Známky na teoretickom vyučovaní vyučujúci uzavrú do 30. 4. 2021, na praktickom vyučovaní do 5. 5. 2021. Ak bude žiak neklasifikovaný, komisionálne skúšky musí vykonať v týždni od 3. do 7. 5. 2021. Na základe uzavretia známok na teórii do 30. 4. 2021 urobíme harmonogram konania komisionálnych skúšok pred trojčlennou komisiou. 14. 5. 2021 je ukončené vyučovanie v maturitných triedach. (rozklikni viac - sú tam ďalšie pokyny)

  Žiaci III.F:
  Klasifikačná porada bude 24. 5. 2021. Známky vyučujúci uzavrú do 14. 5. 2021. Ak bude žiak neklasifikovaný, komisionálne skúšky musí vykonať v týždni od 17. do 20. 5. 2021. Na základe uzavretia známok 14. 5. 2021 urobíme harmonogram konania komisionálnych skúšok pred trojčlennou komisiou. 28. 5. 2021 je ukončené vyučovanie v trojročných učebných triedach. (rozklikni viac - sú tam ďalšie pokyny)

 • Dňa 10.februára 2021 sa spolu 25 nadšencov a milovníkov histórie z I., II. a III. ročníka zapojilo do školského kola Dejepisnej olympiády. Žiaľ, nepriaznivá epidemiologická situácia a bezpečnostné pravidlá s ňou spojené nám nedovolili zorganizovať súťaž na pôde školy. No po takmer desať mesiacov trvajúcom dištančnom vzdelávaní pre nás nebolo ničím novým, že sme sa opäť stretli v online priestore. Žiaci a žiačky absolvovali pomerne náročný test, ktorý preveril ich znalosti z oblasti národných a svetových dejín i schopnosť orientovať sa v čase, priestore a hľadať historické súvislosti. Zároveň si zmerali sily so spolužiačkami a spolužiakmi z iných ročníkov.

 • Vážení rodičia a budúci stredoškoláci, milí priatelia našej školy. Keďže je situácia taká aká je, pripravili sme pre Vás tentokrát trochu netradičný, virtuálny Deň otvorených dverí 2021. Nech sa páči, vstúpte do priestorov našej školy.

 • Dňa 10.2.2021 sa na pôde našej školy uskutočnilo pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom združenia výrobcov domácich spotrebičov APPLiA Slovakia Andrejom Hrdličkom. Predmetom stretnutia bolo podpísanie zmluvy o vzájomnej spolupráci združenia so SOŠ technickou v Dubnici nad Váhom. Výsledkom spolupráce bude vzdelávanie žiakov odboru mechanik elektrotechnik v pilotnom projekte – Výchova nových servisných technikov.

  Viac fotografií vo fotoalbume.

 • Z rozhodnutia MŠVVaŠ SR, RÚVZ a zriaďovateľa školy TSK Trenčín začína od 8. 2. 2021 prezenčné vyučovanie pre žiakov končiacich ročníkov. Na praktické vyučovanie nastúpia všetci žiaci IV. ročníka. Žiaci, ktorí vykonávali prax vo firmách pokračujú vo vyučovaní tak, ako doteraz (s výnimkou žiakov IV.D odbor ME – pokyny dostanú od MOV cez EduPage). Žiaci, ktorí sú na odbornom výcviku na pracoviskách školy, sa dostavia v pondelok ráno o 7:00 hod. na príslušné pracoviská s negatívnym testom. Vo vyučovaní prezenčnou formou pokračujú aj žiaci III.F triedy, ktorí prídu v pondelok ráno s negatívnym testom na teoretické vyučovanie. Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín. Neplnoletí žiaci sú povinní priniesť aj čestné prehlásenie o negatívnom výsledku testovania jedného zákonného zástupcu. Testovať sa budú žiaci a zákonní zástupcovia neplnoletých žiakov na existujúcich mobilných odberových miestach (MOM) v mieste svojho bydliska, resp. podľa vlastného rozhodnutia. Platnosť testu je 7 dní. Tí, na ktorých sa vzťahuje výnimka z testovania podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, musia preukázať platnosť výnimky. Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu: zakonny_zastupca.pdf

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Nedeľa 16. 5. 2021

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Mapa

Hrdina remesla

DofE

DofE

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria