Navigácia

Partneri

 • Dňa 11. 12. 2018 sa opäť otvorili brány našej školy širokej verejnosti. Všetci účastníci dňa otvorených dverí si mohli prezrieť priestory našej školy, vybavenie učební i dielní pre teoretické či praktické vyučovanie a zároveň mali možnosť stretnúť sa so zástupcami našich partnerov - zamestnávateľov, ktorí podporujú našu školu. Účastníci dňa otvorených dverí mali možnosť vidieť ukážky a prezentácie, ktoré v našej škole predstavili zástupcovia Žilinskej univerzity, Fakulty elektrotechnického inžinierstva. Tiež mali možnosť stretnúť sa a porozprávať s našimi pedagogickými zamestnancami a získať bližšie informácie o štúdiu na našej škole. Všetkým ďakujeme za účasť a tých, ktorí sa nemohli zúčastniť, radi privítame na Dni otvorených dverí vo februári 2019.

 • Dňa 7.11.2018 sa žiaci 3.A triedy zúčastnili exkurzie v Českej republike vo firme TVD Slavičín. Exkurzia sa konala v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V - A SR-ČR

  „Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků přihraniční oblasti Zlínskeho a Trenčianského kraje.“ Žiaci navštívili aj našu partnerskú školu GJP a SOŠ Slavičín a kúpeľné mesto Luhačovice.

  Fotoreportáž vo fotoalbume.

 • Dňa 6. 12. 2018 sa uskutočnilo vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. Projekt zabezpečila OVB Allfinanz Slovensko, a. s. Študenti III. D triedy si zahrali stolovú spoločenskú hru Finančná sloboda. Hra ich pútavou formou zoznámila s problematikou dnešného finančného sveta. Študenti mali možnosť riešiť zložité finančné témy zábavnou formou a naučiť sa zodpovedne riadiť osobné financie, čo prispelo k zvládnutiu požiadaviek z NŠ FG SR.

  Fotoreportáž vo fotoalbume.

 • V rámci projektu INTERREG V-A SR – ČR sa v dňoch 3. – 7. 12 realizuje výmenný pobyt žiakov z partnerskej školy GJP a SOŠ Slavičín z Českej republiky na našej škole. Piati žiaci študijného odboru mechanik – mechatronik v sprievode majstra odborného výcviku Davida Fojtíka sa oboznamujú s technickým vybavením na našej škole v rámci teoretického vyučovania aj odborného výcviku. Zároveň majú možnosť oboznámiť sa s novými technológiami a technickým vybavením vo firmách, ktoré spolupracujú s našou školou prostredníctvom odborných exkurzií.

 • V priestoroch športovej haly usporiadala naša Stredná odborná škola už 27. ročník Futbalového turnaja žiakov ZŠ a zároveň 14. ročník Memoriálu Ing. Petra Fica. Svojou účasťou nás potešili ZŠ Košeca, ZŠ s MŠ J. Kráľa v Novej Dubnici, ZŠ s MŠ H. Gavloviča Pruské, ZŠ s MŠ p. Demitru a ZŠ s MŠ Pod hájom v Dubnici nad Váhom ako aj ZŠ Ilava, ktorá obhajovala minuloročné víťazstvo. Po tuhých bojoch sa určilo nasledovné poradie:

  1. miesto ZŠ s MŠ Janka Kráľa Nová Dubnica

  2. miesto ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské

 • Dňa 30. 11. 2018 sa na pôde našej školy stretli zástupcovia partnerských škôl SOŠ Dubnica nad Váhom, GJP a SOŠ Slavičín z Českej republiky a Fachberufsschule Wolfsberg z Rakúska v zastúpení riaditeľov škôl Ing. Miroslava Dziaka, Mgr. Josefa Maryáša a Norberta Aichholzera. Spoločné stretnutie je výsledkom mobility pedagogických zamestnancov našej školy v Rakúsku v januári 2018. Zástupcovia všetkých troch škôl sa dohodli na príprave projektu výmenných pobytov žiakov zo SR a ČR na pracoviskách odbornej školy vo Wolfsbergu v rámci projektu Erasmus+.

 • Dňa 9. 10. 2018 sa uskutočnilo v Dubnici nad Váhom okresné kolo vo veľkom futbale, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci. Napokon obsadili veľmi pekné 2. miesto. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

  Viac fotografií vo fotoalbume.

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Nedeľa 16. 12. 2018

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Mapa

Hrdina remesla

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria