Navigácia

Partneri

 • Dňa 17. júna 2022 sa na pôde našej školy uskutočnilo slávnostné ukončenie projektu Erasmus+. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia všetkých partnerských strán - Akademie řemesel Praha - Střední odborní škola technická, Fachberufsschule z Wolfsbergu a GJP a SOŠ Slavičín. Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie celého projektu, spoločných mobilít žiakov a výmenných pobytov zamestnancov. Žiakom, ktorí sa zúčastnili projektových mobilít boli v rámci ukončenia projektu odovzdané Europassy. Všetci partneri na záver stretnutia prejavili záujem o budúcu spoluprácu.

 • Žiaci III. B a III. C triedy sa zúčastnili 27. 6. 2022 zážitkového vzdelávania v Múzeu holokaustu v Seredi a navštívili pamätnú izbu Ivana Kraska v Piešťanoch. Informácie a dojmy, ktoré získali im pomôžu nielen pri maturitnej skúške, ale im aj pripomenuli, že neľudskosť holokaustu sa môže kedykoľvek zopakovať a prenasledovaným môže byť ktokoľvek z nás, stačí, keď zabudneme na fakt, že každý z nás je ČLOVEK!

 • V dňoch 26.5. 2022 a 27.5 2022 absolvovali naši dofáci kvalifikačnú expedíciu DofE v Bielych Karpatoch. Expedícia preverila ich kondíciu, súdržnosť aj tímovú spoluprácu. Účastníci expedície tak zavŕšili celý cyklus DofE, ukončili všetky oblasti a stali sa úspešnými absolventmi bronzovej úrovne. Všetkým srdečne blahoželáme!

 • V dňoch 21.6. (utorok) až 23.6. (štvrtok) 2022 absolvujú všetci žiaci 3. ročníka (okrem triedy III.F, ktorá absolvuje záverečné skúšky) trojdňový Kurz ochrany života a zdravia. Trieda II.F v rovnakom termíne absolvuje Kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy.

  Účastníci kurzu prichádzajú na každý deň v športovom oblečení (zodpovedajúcom aktuálnemu počasiu), so sebou si vezmú pitný režim, desiatu (v prípade turistiky aj niečo na opekanie). Alergici si nezabudnú pribaliť užívané lieky!

 • V termíne od 21. do 23. júna 2022 sa budú konať záverečné skúšky v triede III.F, II.SŠ a III.S nasledovne:

  21. a 22. júna 2022 - praktická časť záverečnej skúšky

  23. júna 2022 - teoretická časť záverečnej skúšky

  Pre tieto triedy bude klasifikačná porada 15.6.2022. Žiaci majú pred záverečnou skúškou študijné voľno v dňoch 16. až 20.júna 2022 .

  Praktická časť záverečných skúšok:

  strojný mechanik a nástrojár - zraz žiakov o 6:30 v miestnosti A 134

  elektromechanik - zraz žiakov o 6:45 na elektrodielňach

 • Oznamujeme záujemcom o štúdium na našej škole, že pre školský rok 2022/2023 otvárame štúdium:

  • 1 triedu 2 - ročné skrátené štúdium odboru:

  2683 H 11 elektromechanik – pre záujemcov z praxe, ktorí získajú po ukončení štúdia stredné odborné vzdelanie a výučný list v danom odbore (podmienkou je maturitné vysvedčenie alebo výučný list v inom odbore)

  • 1 triedu nadstavbového štúdia v počte 24 žiakov:

  12 žiakov v odbore 2414 L 04 – strojárstvo – podnikanie a služby

  12 žiakov v odbore 2675 L 02 – elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení

 • Oznamujeme rodičom a žiakom 9.ročníka ZŠ, že po uskutočnení 1. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023, evidujeme ešte voľné miesta pre prijatie do štúdia na našej škole, a to:

  Voľné miesta pre odbory:

  Odbor Jaz DŠ Voľné Názov odboru

  2411K S 4 1 mechanik nastavovač

  2423H S 3 3 nástrojár

  2464H S 3 3 strojný mechanik

  2679K S 4 8 mechanik mechatronik

  2683H11 S 3 4 elektromechanik-silnoprúdová technika

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Piatok 19. 8. 2022

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • kancelária riaditeľa: 042/4456214
  personalista pre žiakov: 042/4456223
  zástupca riaditeľa pre TV: 042/4456221
  zástupca riaditeľa pre PV: 042/4456218

Mapa

Hrdina remesla

DofE

DofE

Školy ktoré menia svet

Škola priateľská k deťom

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • kancelária riaditeľa: 042/4456214
  personalista pre žiakov: 042/4456223
  zástupca riaditeľa pre TV: 042/4456221
  zástupca riaditeľa pre PV: 042/4456218

Fotogaléria