Navigácia

Partneri

 • Opravný termín záverečných skúšok sa bude bude konať v dňoch 25. - 29. septembra 2018. Harmonogram skúšania žiakov, ktorí si požiadali o opravný termín bude zverejnený dodatočne.

 • Náš žiak 3.A triedy Matúš Bielik, sa dňa 14.9.2018 zúčastnil na Vedeckom veľtrhu, konanom v BRATISLAVE pred obchodným centrom EUROVEA. Hlavným partnerom podujatia bola firma MATADOR automotive, ktorá sa tiaž podieľa na duálnom vzdelávaní .

  Na interaktívnom podujatí náš žiak predvádzal programovanie a výrobu na CNC sústruhu a prezentoval tým našu školu na takomto podujatí s veľkým záujmom verejnosti.

 • Kurz sa konal od 25.6 -27.6. 2018 v širšom okolí Dubnice nad Váhom. Zúčastnilo sa na ňom 128 žiakov druhého ročníka. Žiaci si vyberali na každý deň jednu z ponúknutých činností: cykloturistiku, turistický pochod spojený s rekreačným kúpaním a slnením, základný plavecký alebo zdokonaľovací výcvik, korčuľovanie na kolieskových korčuliach, turistiku v horskom prostredí, ročníkové turnaje v letných športových hrách na školskom ihrisku, cvičenie na workoutovom ihrisku, stolný tenis, bedminton. Pedagogický dozor zabezpečovali učitelia TSV, triedni učitelia a vyučujúci druháckych tried. Žiaci aktívne pristupovali ku zvoleným činnostiam. Všetci žiaci kurz úspešne absolvovali. Fotoreportáž vo fotoalbume.

 • Dňa 26.06.2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov vedenia školy a predstaviteľov firiem zapojených do systému duálneho vzdelávania sa žiakov (SDV). Od 01.09.2018 sa pre 11 zamestnávateľov – HF NaJUS, a.s., PORSCHE WERKZEUGBAU, s.r.o., MATADOR INDUSTRIES, a.s., RENAR, s.r.o., ZVS-ENCO, a.s., ZTS-ŠPECIÁL, a.s., ENICS SLOVAKIA, s.r.o., BELL POWER SOLUTION, s.r.o., JAMP SVORADA, s.r.o., FIMAD, s.r.o., DDO, s.r.o. – bude pripravovať v SDV celkom 140 žiakov 1. až 4. ročníka v odboroch mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik, nástrojár, strojný mechanik a elektromechanik.
  Cieľom stretnutia bolo nájsť riešenie konkrétnych úloh - koordinácia vzdelávania, tvorba rozvrhu teoretického a praktického vyučovania podľa potrieb firiem, dopady a vplyv GDPR, novela zákona č. 61/2015 Z.z. o OVP, dosiahnuté študijné výsledky žiakov, informácie o výsledkoch prijímacieho konania, atď... ,ale tiež vzájomná podpora zameraná na zvýšenie kvality a atraktivity odborného vzdelávania a prípravy sa mladej generácie pre potreby ďalšieho rozvoja a rastu nášho regiónu.

 • Kurz na ochranu života a zdravia sa uskutočnil v dňoch 23.5. – 25.5. 2018. Zúčastnili sa na ňom žiaci III.A, III.B, III.C, III.D triedy podľa organizačného zabezpečenia kurzu.

  Náplňou kurzu bol pobyt v prírode, riešenie mimoriadnych udalostí, návšteva hasičskej stanice, zdravotná príprava, technické činnosti, ekológia, prevencia drogových závislostí, dodržiavanie pravidiel cestnej dopravy z hľadiska chodca, korčuliara a cyklistu.

  Žiaci absolvovali turistický pochod po cestných komunikáciách z Dubnice nad Váhom na letisko do Slávnice, z letiska späť cez lávku do Dubnice nad Váhom. Viac fotografií vo fotoalbume.

 • Dňa 07.a 08. júna 2018 sa v Považskej Bystrici uskutočnila medzinárodná súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v odboroch obrábač kovov a mechanik nastavovač. Školu reprezentoval žiak III. ročníka odbor mechanik nastavovač Juraj Prachár a Patrik Pilný v sprievode majstra odborného výcviku Bc. Vladimíra Drinku. V družstvách sa naši žiaci umiestnili na 3. mieste a v jednotlivcoch žiak Juraj Prachár sa umiestnil na peknom 3. mieste, za čo srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú a vzornú reprezentáciu našej školy.

 • Dňa 8, júna prebehli na našej škole, na odbornom výcviku elektro skúšky z „Overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike". Overovania sa zúčastnilo 21 absolventov , z toho 9 mechanikov mechatronikov, 8 mechanikov elektrotechnikov a 4 technikov informačných a telekomunikačných techológií. Skúšku úspešne vykonali všetci študenti, čím získali osvedčenie podľa §21 MPSVaR SR č.508/2009Z.z. k čomu im srdečne blahoželáme.

 • Dňa 11. júna 2018 sa v budove úradu TSK konala letná kvapka krvi. Túto vzácnu tekutinu prišlo darovať priližne 50 dobrovoľných darcov a medzi nimi nechýbali ani zástupcovia z našej SOŠ. Veríme, že nabudúce nás bude ešte viac.

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Streda 26. 9. 2018

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Mapa

Hrdina remesla

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria