Navigácia

Partneri

 • Dňa 16.10.2018 SOŠ Bratislavská, Dubnica nad Váhom zrealizovala exkurziu s finančnou podporou tematického zážitkového vzdelávania v oblasti histórie, prírodných vied a enviromentalistiky v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

  Exkurzie sa zúčastnilo 39 žiakov I. B a I. E triedy. Našim cieľom bola návšteva Bratislavského hradu a prehliadka expozícií Slovenského národného múzea.

  Milou udalosťou počas exkurzie bolo stretnutie s predsedom TSK pánom Jaroslavom Baškom pred Bratislavským Hradom, ktorý poprial našim žiakom veľa študijných úspechov.

 • SOŠ Dubnica nad Váhom, centrum výučby CAD/CAM systémov otvorí ďalší kurz Programovanie CNC strojov v rámci akreditovaného vzdelávania dospelých na jeseň 2018. Začiatok kurzu je naplánovaný na 16. 11. 2018 o 14.30 v priestoroch školy (učebňa A201) na ulici Bratislavskej 439/18 v Dubnici nad Váhom.

 • Dňa 4.-5. októbra 2018 sa v Trenčíne konal jubilejný 20. ročník výstavy stredných škôl - STREDOŠKOLÁK - HRDINA REMESLA. Aj naša škola využila príležitosť prezentovať svoju činnosť žiakom základných škôl. O prezentáciu študijných a učebných odborov sa postarali žiaci III. ročníka odborov mechanik nastavovač a technik informačných a telekomunikačných technológií, pod vedením HMOV Mgr. Vladimíra Borovského a Bc. Jaroslava Prekopa. Naša škola získala ocenenie "Za najlepšie výsledky strednej odbornej školy pri príprave žiakov vsystéme duálneho vzdelávania", ktorú z rúk predsedu TSK Ing. Jaroslava Baškuprevzal riaditeľ SOŠ Ing. Miroslav Dziak.

 • Dňa 1. 10. 2018 sa žiaci tried I.B a I. E pod vedením triednych učiteliek Mgr. Márie Búbelovej a Mgr. Janky Gjabelovej zúčastnili na jubilejnom 5. ročníku Dňa otvorených dverí TSK, ktorý bol venovaný cyklistike. Nechýbala adrenalínová show majstra Slovenska v cyklotriale Martina Behra, remeselné trhy, voľný vstup na Trenčiansky hrad a mnohé ďalšie narodeninové lákadlá. Táto jednodňová akcia bola príjemným spestrením bežného pracovného týždňa.

 • Náš žiak 3.A triedy Matúš Bielik, sa dňa 14.9.2018 zúčastnil na Vedeckom veľtrhu, konanom v BRATISLAVE pred obchodným centrom EUROVEA. Hlavným partnerom podujatia bola firma MATADOR automotive, ktorá sa tiaž podieľa na duálnom vzdelávaní .

  Na interaktívnom podujatí náš žiak predvádzal programovanie a výrobu na CNC sústruhu a prezentoval tým našu školu na takomto podujatí s veľkým záujmom verejnosti.

 • Kurz sa konal od 25.6 -27.6. 2018 v širšom okolí Dubnice nad Váhom. Zúčastnilo sa na ňom 128 žiakov druhého ročníka. Žiaci si vyberali na každý deň jednu z ponúknutých činností: cykloturistiku, turistický pochod spojený s rekreačným kúpaním a slnením, základný plavecký alebo zdokonaľovací výcvik, korčuľovanie na kolieskových korčuliach, turistiku v horskom prostredí, ročníkové turnaje v letných športových hrách na školskom ihrisku, cvičenie na workoutovom ihrisku, stolný tenis, bedminton. Pedagogický dozor zabezpečovali učitelia TSV, triedni učitelia a vyučujúci druháckych tried. Žiaci aktívne pristupovali ku zvoleným činnostiam. Všetci žiaci kurz úspešne absolvovali. Fotoreportáž vo fotoalbume.

 • Dňa 26.06.2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov vedenia školy a predstaviteľov firiem zapojených do systému duálneho vzdelávania sa žiakov (SDV). Od 01.09.2018 sa pre 11 zamestnávateľov – HF NaJUS, a.s., PORSCHE WERKZEUGBAU, s.r.o., MATADOR INDUSTRIES, a.s., RENAR, s.r.o., ZVS-ENCO, a.s., ZTS-ŠPECIÁL, a.s., ENICS SLOVAKIA, s.r.o., BELL POWER SOLUTION, s.r.o., JAMP SVORADA, s.r.o., FIMAD, s.r.o., DDO, s.r.o. – bude pripravovať v SDV celkom 140 žiakov 1. až 4. ročníka v odboroch mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik, nástrojár, strojný mechanik a elektromechanik.
  Cieľom stretnutia bolo nájsť riešenie konkrétnych úloh - koordinácia vzdelávania, tvorba rozvrhu teoretického a praktického vyučovania podľa potrieb firiem, dopady a vplyv GDPR, novela zákona č. 61/2015 Z.z. o OVP, dosiahnuté študijné výsledky žiakov, informácie o výsledkoch prijímacieho konania, atď... ,ale tiež vzájomná podpora zameraná na zvýšenie kvality a atraktivity odborného vzdelávania a prípravy sa mladej generácie pre potreby ďalšieho rozvoja a rastu nášho regiónu.

 • Kurz na ochranu života a zdravia sa uskutočnil v dňoch 23.5. – 25.5. 2018. Zúčastnili sa na ňom žiaci III.A, III.B, III.C, III.D triedy podľa organizačného zabezpečenia kurzu.

  Náplňou kurzu bol pobyt v prírode, riešenie mimoriadnych udalostí, návšteva hasičskej stanice, zdravotná príprava, technické činnosti, ekológia, prevencia drogových závislostí, dodržiavanie pravidiel cestnej dopravy z hľadiska chodca, korčuliara a cyklistu.

  Žiaci absolvovali turistický pochod po cestných komunikáciách z Dubnice nad Váhom na letisko do Slávnice, z letiska späť cez lávku do Dubnice nad Váhom. Viac fotografií vo fotoalbume.

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Sobota 20. 10. 2018

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Mapa

Hrdina remesla

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria