Navigácia

Záverečné skúšky 2018

Organizačné zabezpečenie záverečných skúšok v školskom roku 2017/2018

Záverečné skúšky sa budú konať v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončení štúdia na stredných školách.


Záverečné skúšky budú konať žiaci druhého ročníka v učebnom odbore:


2478 F strojárska výroba


a žiaci tretích ročníkov v učebných odboroch:


2464 H strojný mechanik, 8555 H umelecký rezbár


Časový harmonogram:


13.06. – 15.06.2018 (3 dni) - príprava žiakov na skúšky


18.06.2018 - písomná časť záverečnej skúšky (všetci žiaci druhého a tretieho ročníka, ktorí úspešne ukončili štúdium)


19.06.2018 - praktická časť záverečnej skúšky - 2478 F strojárska výroba


19.06. – 20.06.2018 - praktická časť záverečnej skúšky - 2464 H strojný mechanik 8555 H umelecký rezbár


19.06. - 20.06.2018 - praktická časť záverečnej skúšky – 2464 H strojný mechanik 8555 H umelecký rezbár (ÚVTOS)


20.06.2018 - ústna časť záverečnej skúšky - 2478 F strojárska výroba


21.06.2018 - ústna časť záverečnej skúšky - 2464 H strojný mechanik 8555 H umelecký rezbár


Písomná časť a ústna časť záverečnej skúšky začína o 8:00 hod. (nástup žiakov o 7:45 hod. – SOŠ Bratislavská 439/18, učebne B 219 a B 220, Dubnica nad Váhom, učebňa v ÚVTOS).


Praktická časť záverečnej skúšky:


2478 F strojárska výroba – začiatok o 7:00 hod., areál ZVS obj. 119
2464 H strojný mechanik – začiatok o 7:00 hod., SOŠ Bratislavská úsek PV - dielňa ručného spracovania
8555 H umelecký rezbár - začiatok o 7:00 hod., SOŠ Bratislavská úsek PV- rezbárska dielňa
2464 H strojný mechanik – začiatok o 8:00 hod., ÚVTOS Dubnica nad Váhom
8555 H umelecký rezbár - začiatok o 8:00 hod., ÚVTOS Dubnica nad Váhom

Presný rozpis nájdete tu: Ustna_cast_ZS_SM_2018.pdf      Ustna_cast__ZS_UR_2018.pdf       Ustna_cast_ZS_SV_2018.pdf

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
    Bratislavská 439/18
    Dubnica nad Váhom
    018 41
  • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria