Navigácia

Projekty

Operačný program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků  v příhraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje.

 

Vedúci partner:                             Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín 

 

 

 

Hlavný cezhraničný partner:     SOŠ Dubnica nad Váhom  

 

 

 

 

Kód projektu:                                 304011C925

Realizácia projektu:                      01. 02. 2018 – 31 .01. 2020

Náklady projektu:                         234 998 €

Cieľ projektu:                                 Podporiť technické vzdelávanie žiakov a pedagógov SOŠ v oblasti využitia moderných technológií prostredníctvom vzájomnej spolupráce partnerských škôl a regionálnych firiem. Obnoviť záujem žiakov ZŠ o technicky zamerané odbory štúdia v SOŠ.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
    Bratislavská 439/18
    Dubnica nad Váhom
    018 41
  • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria