Navigácia

Projekty

Operačný program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků  v příhraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje.

 

Vedúci partner:                             Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín 

 

 

 

Hlavný cezhraničný partner:     SOŠ Dubnica nad Váhom  

 

 

 

 

Kód projektu:                                 304011C925

Realizácia projektu:                      01. 02. 2018 – 31 .01. 2020

Náklady projektu:                         234 998 €

Cieľ projektu:                                 Podporiť technické vzdelávanie žiakov a pedagógov SOŠ v oblasti využitia moderných technológií prostredníctvom vzájomnej spolupráce partnerských škôl a regionálnych firiem. Obnoviť záujem žiakov ZŠ o technicky zamerané odbory štúdia v SOŠ.

 

Hlavné aktivity projektu:

 • príprava, overovanie a publikovanie nových metodických materiálov pre vyučovanie odborných strojárskych a elektrotechnických predmetov,
 • cezhraničné stáže žiakov a študentov u potenciálnych zamestnávateľov,
 • spolupráca s inštitúciami trhu práce,
 • výmenné pobyty žiakov a pedagogických zamestnancov na partnerských školách s cieľom prehlbovania odborných kompetencií,
 • odborné zahraničné exkurzie žiakov a pedagogických zamestnancov do firiem ,ktoré používajú špičkové technológie,
 • získanie technického a softvérového vybavenia pre vyučovanie odborných predmetov,
 • odborné školenia pedagogických zamestnancov na využitie nových technológií.

 

Realizované aktivity:

 • beseda žiakov končiacich tried v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Pripravované aktivity:

 • november 2018 – 5-dňová zahraničná odborná exkurzia 10 žiakov a 10 pedagogických zamestnancov do Českej republiky a Nemecka spojená s návštevou výrobných závodov, technických múzeí a kultúrnych pamiatok,
 • december 2018 – 5-dňová stáž žiakov študijného odboru mechanik nastavovač v partnerskej škole GJP a SOŠ Slavičín,
 • december 2018 – 5-dňová stáž žiakov študijného odboru mechanik nastavovač v SOŠ Dubnica nad Váhom,
 • december 2018 – Deň otvorených dverí – propagácia odborného vzdelávania pre žiakov základných škôl a ich rodičov.

 

Fotodokumentácia projektu je k nahliadnutiu vo fotoalbume.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria