Navigácia

ŠkVP

 

Úplné znenie Školských vzdelávacích programov je k dispozícii v elektronickej forme na sekretariáte riaditeľa školy.

 

Mechanik nastavovač 2411 K: SkVP__MN.pdf

Mechanik nastavovač 2411 K (duálne vzdelávanie): SkVP__MN__dual.pdf

Mechanik elektrotechnik 2697 K: SkVP__ME.pdf

Mechanik elektrotechnik 2697 K (duálne vzdelávanie): SkVP__ME_dual.pdf

Mechanik mechatronik 2679 K: SkVP__MM.pdf

Mechanik mechatronik 2679 K (duálne vzdelávanie): SkVP__MM_dual.pdf

Technik informačných a telekomunikačných technológií 3778 K: SkVP__TIT.pdf

Grafik digitálnych médií 3447 K: SkVP__GM.pdf

Nástrojár 2423 H (duálne vzdelávanie): SkVP__NST_dual.pdf

Strojný mechanik 2464 H (duálne vzdelávanie): SkVP__SM_dual.pdf

Elektromechanik 2683 H11 (duálne vzdelávanie): SkVP__EM_dual.pdf

Strojárstvo - Podnikanie a služby 2414 L04 (nadstavbové štúdium): SkVP__NS.pdf

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
    Bratislavská 439/18
    Dubnica nad Váhom
    018 41
  • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria