Navigácia

Duálne vzdelávanie

.

Systém duálneho vzdelávania je systémom odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania. Vyznačuje sa úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa. Výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa.

     Duálne vzdelávanie sa môže uskutočňovať v učebných (trojročných) aj študijných (štvorročných) odboroch.

V učebných odboroch praktické vyučovanie obsahuje najmenej 60% vyučovacích hodín z celkového počtu vyučovacích hodín.

V študijných odboroch praktické vyučovanie obsahuje najmenej 50% vyučovacích hodín z celkového počtu vyučovacích hodín.

     Duálne vzdelávanie je založené na učebnej zmluve medzi zamestnávateľom a žiakomzmluve o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou.

     Žiak vstupuje do systému duálneho vzdelávania prostredníctvom zamestnávateľa a podpisuje s ním učebnú zmluvu. Učebnú zmluvu možno uzatvoriť najneskôr do 31. augusta príslušného kalendárneho roka pred nástupom žiaka do prvého ročníka na strednej odbornej škole.

 

Ako je treba potupovať pri podaní prihlášky na prijatie žiaka na strednú školu v systéme duálneho vzdelávania?

 • žiak si vyberie povolanie, ktoré chce vykonávať po ukončení štúdia na strednej odbornej škole
 • kontaktuje zamestnávateľa, u ktorého chce po ukončení štúdia pracovať na základe ponuky učebných miest
 • zamestnávateľ vystaví žiakovi potvrdenie pre účely prijímacieho konania na strednej odbornej škole, s ktorou má podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní
 • žiak spolu s prihláškou na danú strednú odbornú školu pošle potvrdenie od zamestnávateľa a absolvuje prijímacie konanie
 • žiak absolvuje prijímacie konanie a prijímacie skúšky v strednej odbornej škole
 • žiak sa zapíše na štúdium v strednej odbornej škole – odovzdá zápisný lístok zo základnej školy
 • podpíše so zamestnávateľom učebnú zmluvu
 • od 1. septembra nastúpi na strednú odbornú školu a k zamestnávateľovi na praktické vyučovanie.

 

Zoznam zamestnávateľom, s ktorými má naša škola uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní:

 • Enics Slovakia s.r.o., Nová Dubnica

 • HF NaJUS, a.s., Dubnica nad Váhom

 • MATADOR Industries, a.s., Dubnica nad Váhom

 • Porsche Werkzeugbau s.r.o., Dubnica nad Váhom

 • RENAR, s.r.o., Dubnica nad Váhom

 • ZTS ŠPECIÁL, a.s., Dubnica nad Váhom

 • ZVS – ENCO, a.s., Dubnica nad Váhom

 • Bel Power Solutions, s.r.o., Dubnica nad Váhom

 • DDO s.r.o., Dubnica nad Váhom

 • FIMAD s.r.o., Dubnica nad Váhom

 • JAMP SVORADA s.r.o., Dubnica nad Váhom

 

Zoznam odborov, v ktorých môžu na našej škole žiaci študovať v systéme duálneho vzdelávania:

Učebné odbory (vzdelávanie ukončené výučným listom):

 • 2423 H nástrojár
 • 2433 H obrábač kovov
 • 2464 H strojný mechanik
 • 2683 H elektromechanik

Študijné odbory (vzdelávanie ukončené maturitným vysvedčením a výučným listom):

 • 2411 K mechanik nastavovač
 • 2413 K mechanik strojov a zariadení
 • 2679 K mechanik – mechatronik

2697 K mechanik elektrotechnik.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria