Navigácia

Občianske združenie

Dňa 08.01.2016 bola na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky zaregistrované Občianske združenie rodičov pri SOŠ Dubnica nad Váhom, so sídlom Štúrova 1388/23 A, 018 41 Dubnica nad Váhom. Činnosť OZ je v súlade s jeho Stanovami a jeho cieľom je predovšetkým podporovať talentovaných a nadaných žiakov a aktívnych učiteľov SOŠ v oblasti jazykového, odborného vzdelávania, v oblasti umeleckej a športovej zabezpečovať domáce a zahraničné odborné praxe, stáže a výmenné pobyty žiakov a učiteľov, napomáhať modernizácií školy a jej vybaveniu modernou technikou a učebnými pomôckami, vykonávať a podporované iné činnosti podporujúce modernizáciu a rozvoj školy.

Majetok združenia tvoria:

 • Členské príspevky
 • Dotácie štátnej správy
 • Dary sponzorov
 • Hmotný a nehmotný majetok združenia
 • Prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti združenia
 • Získanie grantov a finančnej podpory
 • Príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s účelom vzniku združenia

 

Za hospodárenie a vedenie účtovníctva OZ zodpovedá správna rada združenia. Jeho generálnou riaditeľkou je Ing. Tatiana Izraelová.

Bankové spojenie, typ účtu: VÚB Biznis účet

IBAN: 0200 0000 0037 2819 4059

Sumu do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je možné poukázať za rok 2017.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria