Navigácia

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

Pre školský rok 2019/20 ponúkame možnosť štúdia v nasledovných študijných odboroch s maturitou a výučným listom:

 • 2411 K mechanik nastavovač - stručný popis odboru MN.pdf
 • 2679 K mechanik mechatronik stručný popis odboru MM.pdf
 • 2697 K mechanik elektrotechnik stručný popis odboru ME.pdf
 • 3447 K grafik digitálnych médií stručný popis odboru GDM.pdf
 • 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií stručný popis odboru TIT.pdf

 

Učebné odbory s výučným listom:

 • 2423 H nástrojár stručný popis odboru NST.pdf
 • 2464 H strojný mechanik - stručný popis odboru SM.pdf
 • 2683 H  11 elektromechanik - silnoprúdová technika stručný popis odboru EM-ST.pdf
 • 2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika = stručný popis odboru EM-UT.pdf

       

Elokované pracovisko ÚVTOS:

 • 8555 H umelecký rezbár - stručný popis odboru UR.pdf
 • 3355 H stolár - stručný popis odboru ST.pdf

 

V prípade otázok k prijímaciemu konaniu nás môžete kontaktovať v pracovnej dobe od 6:00 do 14:00 na telefónnych číslach: 042 4456223, 042 4456221.

Kritériá pre prijatie do 1. ročníka denného štúdia v učebných a študijných odborov: budú zverejnené po odsúhlasení zriaďovateľom začiatkom marca 2019.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria