Navigácia

Krúžky

Krúžková činnosť v školskom roku 2018/2019

P.č.

Názov krúžku

Vedúci krúžku

1.

Programovanie CNC

Bc. Jozef Pajtinka

2.

Montáž a opravy PC a NTB

Bc. Eduard Prekop

3.

Multimediálny krúžok

Juraj Štefanec

4.

Elektrotechnika v praxi

Maroš Tlaskal

5.

Fotografický krúžok

Bc. Alena Brokešová

6.

Mladý elektronik

Mgr. Vladimír Borovský

7.

Matematika

Mgr. Jozefína Lörinczová

8.

Matematický krúžok

RNDr. Anna Rothová

9.

Doučovanie z matematiky

Mgr. Anna Babiarová

10.

Ochrana životného prostredia

Ing. Jana Faltejsková

11.

Environmentálny krúžok

Ing. Alena Lotová

12.

Konverzácia v anglickom jazyku 1.

Mgr. Roland Jurisa

13.

Konverzácia v anglickom jazyku 2.

Ing. Mária Martišová

14.

Konverzácia v anglickom jazyku 3.

Mgr. Mária Gombárová

15.

Konverzácia v nemeckom jazyku

Mgr. Margita Tomíková

16.

LEGO programovanie

Ing. Slávka Stráňavová

17.

Svet vedy a techniky

Ing. Oľga Hajnalová

18.

Modelársky krúžok

Bc. Jaroslav Prekop

19.

Kreatívna tvorba

Ing. Miroslava Vráblová

20.

Mechatronika

Ing. Ingrid Dobiašová

21.

Strojové obrábanie 1

Bc. Vladimír Drinka

22.

Strojové obrábanie 2

Ján Mutala

23.

Strojárska výroba

Ing. Jaroslava Drgová

24.

Sústruženie

Bc. František Staňo

25.

Technická mechanika v praxi

Ing. Agáta Hornáková

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
    Bratislavská 439/18
    Dubnica nad Váhom
    018 41
  • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria