Navigácia

Krúžky

Krúžková činnosť v školskom roku 2017/2018

P.č.

Názov krúžku

Termín konania

Vedúci krúžku

1.

Umelecký rezbár

2. deň 14:10 – 18:10

Mgr. Ján Kováč

2.

Programovanie CNC 1

2. deň 14:10 – 18:10 učebňa CNC

Bc. Jozef Pajtinka

3.

Programovanie CNC 2

7. deň 14:10 – 18:10 učebňa CNC

Bc. Jozef Pajtinka

4.

Montáž a opravy PC a NTB

2. a 7. deň 14:10 – 16:10 učebňa A 317

Bc. Eduard Prekop

5.

Práca s kamerou

2. a 7. deň 14:10 – 16:10 učebňa A  316

Juraj Štefanec

6.

Mladý elektronik

8. deň 14:10 – 18:10 učebňa A 325

Bc. Ľubomír Švančara

7.

Multimediálny krúžok

2. a 7. deň 15:10 – 17:10 učebňa A318

Bc. Alena Brokešová

8.

Matematický krúžok 1.

1. a 6. deň 14:10 – 16:10 učebňa B 327

Mgr. Jozefína Lörinczová

9.

Matematický krúžok 2.

2. a 6. deň 14:10 – 16:10 učebňa B 301

Mgr. Alena Lászlová

10.

Matematický krúžok 3.

5. a 10. deň 14:10-16:10 učebňa B 326

Mgr. Jana Hrubošová

11.

Matematický krúžok 4.

2. a 9. deň 14:10 – 16:10 učebňa B 101

RNDr. Anna Rothová

12.

Matematika a fyzika

1. a 6. deň 14:10 – 16:10 učebňa A 215

Mgr. Anna Babiarová

13.

Prírodovedný krúžok

1. a 6. deň 14:10 – 16:10 učebňa B 326

Mgr. Jana Hrubošová

14.

Programovanie

3. a 8. deň 14:10 – 16:10 učebňa A 221

Mgr. Karol Benko

15.

Konverzácia v anglickom jazyku 1.

1. a 3. deň 14:10 – 16:10 učebňa B 104

Mgr. Mária Gombárová

16.

Konverzácia v anglickom jazyku 2.

4. a 10. deň 14:10 – 16:10 učebňa B 127

Mgr. Roland Jurisa

17.

Konverzácia v anglickom jazyku 3.

1.,3.,5. a 9. deň  14:10 –15:10 učebňa B 125

Ing. Mária Martišová

18.

Konverzácia v nemeckom jazyku

8. a 9. deň 14:15 – 16:15 učebňa B 126

Mgr. Margita Tomíková

19.

Konverzácia v ruskom jazyku II. ročník

4. a 9. deň 14:10 – 16:10 učebňa B  204

Mgr. Jozef Hanko

20.

Konverzácia v ruskom jazyku III. ročník

3. a 6. deň 14:10 – 16:10 učebňa B  204

Mgr. Jozef Hanko

21.

Krúžok slovenského jazyka a literatúry 1.

2. a 7. deň 14:10 – 16:10 učebňa B225

Mgr. Helena Hlaváčová

22.

Krúžok slovenského jazyka a literatúry 2.

2. a 8. deň  14:00 – 16:00 učebňa B 226

Mgr. Janka Gjabelová

23.

Krúžok slovenského jazyka a literatúry 3.

1. a 6. deň  14:10 – 16:10 učebňa B 201

PhDr. Ľubica Hermanová

24.

Športové hry – florbal, futbal, stolný tenis

1. a 9. deň  15:00 – 17:00 telocvičňa

PaedDr. Ľubomír Magut

25.

Kondičné posilňovanie

3. deň 15:00 – 17:00 a 8. deň 14:10 – 16:10 telocvičňa

PaedDr. Ľubomír Magut

26.

CAD/CAM systémy

2. a 8. deň 14:10 – 16:10 učebňa A 201, A 226

Ing. Peter Schön

27.

Tvorba webových stránok

2. a 8. deň 14:10 – 16:10 učebňa A 204

Ing. Pavol Drgo

28.

LEGO programovanie

1. a 8. deň 14:10 – 16:10 učebňa A 220

Ing. Slávka Stráňavová

29.

Svet vedy a techniky

3. a 8. deň 14:10 – 16:10 učebňa B 315

Ing. Oľga Hajnalová

30.

Modelársky krúžok

2. deň 14:10 – 18:10

Bc. Jaroslav Prekop

31.

Elektrotechnika 1.

4. a 7. deň 14:10 – 16:10 učebňa B 217

Ing. Peter Stráňava

32.

Elektrotechnika 2.

4. a 8. deň 14:10 – 16:10 učebňa B 220

Ing. . Mária Mišúnová

33.

Kreatívna tvorba

2. a 9. deň 14:10-16:10 učebňa B  304

Ing. Miroslava Vráblová

34.

Mechatronika

2. a 9. deň 14:10 – 16:10 učebňa B318

Ing. Ingrid Dobiašová

35.

Silnoprúdová technika

4. a 7. deň 14:10 – 16:10 učebňa B 215

Ing. Rudolf Kasala

36.

Strojové obrábanie

4. deň 14:10 – 18:10 obj. 119 areál ZVS

Bc. Vladimír Drinka

37.

Strojárska výroba

2. a 8. deň 14:10 – 16:10 učebňa B 320

Ing. Jaroslava Drgová

38.

Technická mechanika v praxi

2. a 8. deň 14:10 – 16:10 učebňa B 319

Ing. Agáta Hornáková

39.

Volejbal

2. a 7. deň 14:10 – 16:10 telocvičňa

Mgr. Anna Keselyová

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
    Bratislavská 439/18
    Dubnica nad Váhom
    018 41
  • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria