Navigácia

Školský časopis

SOŠkoloviny

Občasník, časopis študentov SOŠ Dubnica nad Váhom. 

Ročník 1. číslo 1.: SOSkoloviny1_2012.pdf

Ročník 1. číslo 2.: SOSkoloviny2_2013.pdf

Ročník 2. číslo 3.: Casopis_SOSkoloviny_3_OK.pdf

Ročník 2, číslo 4.:  SOSkoloviny4_2014.pdf

Ročník 2, číslo 5.: SoL__koloviny_5.pdf

Ročník 3, číslo 6.: SOSkoloviny6.pdf

Ročník 3, číslo 7: SOSkoloviny7.pdf

Ročník 3, číslo 8: SOSkoloviny8.pdf

Ročník 4, číslo 9: SOSkoloviny9.pdf

Ročník 4, číslo 9: SOSkoloviny10.pdf

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
    Bratislavská 439/18
    Dubnica nad Váhom
    018 41
  • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria