Navigácia

Vzdelávanie dospelých

Rekvalifikačný kurz Programovanie CNC strojov

Akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania v zmysle zákona 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Číslo akreditácie POA: 3291/2012/96/1

Organizačná forma vzdelávania: prezenčná.

Cieľová skupina uchádzačov: ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie podľa ISCED 3C v strojárskom odbore.

Rozsah vzdelávania: 110 hodín, z toho 50 hodín teoretická časť a 60 hodín praktická časť.

Vzdelávanie je realizované v moderných priestoroch centra výučby CAD/CAM systémov Strednej odbornej školy Dubnica nad Váhom, Bratislavská 439/18, vybaveného najmodernejšou didaktickou technikou a CNC strojmi.

Uchádzači evidovaní na úrade práce môžu mať CNC kurz hradený úradom práce cez Re-pas. Kontakt na poskytovateľa kurzu: info@sosdca.tsk.sk , telefón: 042/4456214, 042/4456223

Informujte sa !

  

Termín akreditovaného vzdelávania Programovanie CNC strojov: 

 

 1. február - apríl 2014
 2. máj - jún 2014
 3. jún - júl 2014
 4. november 2014 - január 2015
 5. marec - apríl 2015
 6. máj - jún 2015
 7. október - november 2015
 8. február - marec 2016
 9. máj - jún 2016
 10. február - marec 2017
 11. jún - júl 2017
 12. Ďalší kurz začína 6. otóbra 2017 ((prihlasovať sa môžete na peterschon12@gmail.com)

 

Propagačný materiál: Programovanie_CNC

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria