Navigácia

Ďalšie kontakty

Dôležité kontakty

Zástupkyňa riaditeľa pre odborné predmety a odborný výcvik Ing. Bernarda Begáňová, telefón 042 44562210901918301, mail: riaditel@sosdca.tsk.sk

Zástupkyňa riaditeľa pre všeobecnovzdelávacie predmety RNDr. Anna Rothová, telefón 042 44562210901918302

Hlavný majster odborného výcviku pre strojárske odbory Bc. Jaroslav Prekop, telefón 042 4456390901918303

Hlavný majster odborného výcviku pre elektro odbory Mgr. Vladimír Borovský, telefón 042 4456370901918307

Výchovný poradca a koordinátor drogovej prevencie Ing. Jana Faltejsková, telefón: 042 4456227, mail: faltejskova@centrum.sk

Kontakt na CPPPaP (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie): Dubnica nad Váhom, Partizánska 151/3, telefón: 042 4442140

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
    Bratislavská 439/18
    Dubnica nad Váhom
    018 41
  • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria