Navigácia

Ďalšie kontakty

Dôležité kontakty

Riaditeľ školy Ing. Miroslav Dziak, telefón 042 44562120901918305, mail: riadite@sosdca.tsk.sk 

Zástupkyňa riaditeľa pre odborné predmety a odborný výcvik Ing. Bernarda Begáňová, telefón 042 44562210901918301, mail: bernarda.beganoval@sosdca.tsk.sk

Zástupkyňa riaditeľa pre všeobecnovzdelávacie predmety RNDr. Anna Rothová, telefón 042 44562210901918302, mail: anna.rothova@sosdca.tsk.sk

Zástupkyňa riaditeľa pre odborný výcvik Ing. Miroslava Vráblová, telefón 042 44562180901918308, mail: miroslava.vrablova@sosdca.tsk.sk

Hlavný majster odborného výcviku pre strojárske odbory Bc. Jaroslav Prekop, telefón 042 4456390901918303, mail: jaroslav.prekop@sosdca.tsk.sk

Hlavný majster odborného výcviku pre elektro odbory Mgr. Vladimír Borovský, telefón 042 4456370901918307, mail: vladimir.borovsky@sosdca.tsk.sk

Výchovný poradca Ing. Jana Faltejsková, telefón: 042 4456227, mail: faltejskova@centrum.sk

Koordinátor drogovej prevencie Mgr. Jozefína Lörinczová, telefón: 042 4456230, mail: jozka.lorinczova@gmail.com

Koordinátor finančnej gramotnosti Ing. Alena Lotová, telefón: 042 4456227, mail: lotova@centrum.sk

Špeciálny pedagóg Mgr. Barbora Sender, telefón: 042 4456225, mail: barbora.sender@gmail.com

Kontakt na CPPPaP (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie): Dubnica nad Váhom, Partizánska 151/3, telefón: 042 4442140

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
    Bratislavská 439/18
    Dubnica nad Váhom
    018 41
  • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria