Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.AI.BI.CI.DI.EI.FI.SI.U
  2. ročník   II.AII.ANII.BII.CII.DII.EII.FII.SŠII.U
  3. ročník   III.AIII.BIII.CIII.DIII.EIII.FIII.U
  4. ročník   IV.AIV.BIV.CIV.D
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
    Bratislavská 439/18
    Dubnica nad Váhom
    018 41
  • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria