Navigácia

 • Erasmus+

  V dňoch 5.3. – 18.3.2018 sa zúčastnilo 5 žiakov III.B triedy odboru Technik informačných a telekomunikačných technológií stáže Erasmus+ na GJP a SOŠ Slavičín. Žiaci absolvovali pracovný program, v rámci ktorého si porovnali svoje vedomosti a zručnosti so žiakmi partnerskej školy. Okrem vzdelávacích aktivít absolvovali spoločne aj športové aktivity, navštívili Vojenské múzeum v Slavičíne, historické mesto Kroměřiž, absolvovali exkurziu na Fakulte aplikovanej informatiky University Tomáše Bati v Zlíne. Ubytovaní boli v malebnom kúpeľnom mestečku Luhačovice. Viac fotografií vo fotoalbume.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Matematický klokan

  Dňa 19. 3. 2018 sa najlepší žiaci našej školy zúčastnili medzinárodnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl "MATEMATICKÝ KLOKAN". Najlepšie výsledky dosiahli: Briestenský Martin I.D (95 percentil), Moznich Christian II.E (91), Menich Ľubo I.D (90), Ondruška Adam III.A (89).

  Zúčastneným žiakom gratulujeme a prajeme ešte veľa matematických úspechov.

 • Centrum odborného vzdelávania - Kurz CNC

  Dňa 6. 4. 2018 bol slávnostným odovzdávaním certifikátov ukončený kurz - akreditovaného vzdelávania pre programovanie a obsluhu CNC strojov.         Jeho absolventi boli z úradu práce, ktorým náklady preplatili cez projekt REPAS, zamestnanci firmy Porsche Werkzeugbau s.r.o., ktorým náklady hradil zamestnávateľ, ale kurzu sa zúčastnili aj samoplatcovia, ktorí si po absolvovaní kurzu zvýšili svoju kvalifikáciu a možnosť zamestnania sa  v tejto oblasti strojárstva.

 • Duálne vzdelávanie - Mechanik mechatronik

 • DOD 2018

  Dňa 8. 2. 2018 sa otvorili brány našej školy širokej verejnosti. Všetci účastníci si mohli prezrieť priestory našej školy, vybavenie učební i dielní pre teoretické či praktické vyučovanie a zároveň mali možnosť stretnúť sa so zástupcami našich partnerov - zamestnávateľov, ktorí podporujú našu školu. Fotoreportáž z DOD si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • Kurz Programovanie CNC strojov

  SOŠ Dubnica nad Váhom, centrum výučby CAD/CAM systémov otvorí ďalší kurz Programovanie CNC strojov v rámci akreditovaného vzdelávania dospelých na jeseň 2018.

 • SOŠ Dubnica nad Váhom – Berufsschule Wolfsberg Rakúsko

  V dňoch 8. – 11. 1. 2018 sa zúčastnili pedagogickí zamestnanci školy na odbornej stáži v Berufsschule Wolfsberg v Rakúsku. Cieľom bolo nadviazanie spolupráce medzi oboma školami a výmena skúseností s duálnym vzdelávaním, ktoré tu má bohatú tradíciu. Výsledkom je dohoda o budúcej vzájomnej výmene žiakov odboru mechanik nastavovač v rámci odborného výcviku na pracoviskách partnerskej organizácie. Celá stáž sa uskutočnila v rámci projektu Erasmus+ v sekcii Odborné vzdelávanie a príprava, financovaného EÚ. Vo fotogalérii si môžete pozrieť technické vybavenie školy a práce žiakov v rámci odborného výcviku.

 • DOD december 2017

  Dňa 7. 12. 2017 sa otvorili brány našej školy širokej verejnosti. Všetci účastníci si mohli prezrieť priestory našej školy, vybavenie učební i dielní pre teoretické či praktické vyučovanie a zároveň mali možnosť stretnúť sa so zástupcami našich partnerov - zamestnávateľov, ktorí podporujú našu školu. Fotoreportáž z DOD si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • Futbalový turnaj - Memoriál Ing. Petra Fica 2017

  Dňa 6. 12. 2017 sa na našej škole konal 26. ročník futbalového turnaja pre žiakov základných škôl a 13. ročník Memoriálu Ing. Petra Fica. Turnaja sa zúčastnili základné školy:  ZŠ s MŠ J. Kráľa Nová Dubnica, ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom, ZŠ Ilava, ZŠ s MŠ Košeca, ZŠ sv. Michala Katolícka spojená škola Nemšová, ZŠ s MŠ Mikušovce a ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne. Zúčastnené družstvá ukázali veľmi dobré futbalové schopnosti a výkony boli veľmi vyrovnané. Na 3. mieste skončili žiaci zo ZŠ s MŠ Košeca, na 2. mieste ZŠ s MŠ Janka Kráľa Nová Dubnica. Tohtoročným víťazom a držiteľom putovného pohára riaditeľa SOŠ sa už po druhýkrát za sebou stali žiaci zo ZŠ s MŠ Ilava. Všetkým ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie opäť o rok.

  Viac fotografií z pudujatia náhdete vo fotoalbume.

 • Finančná gramotnosť aj v našej škole

  Dňa 5. 12. 2017 sa na našej škole uskutočnila hra "Finančná sloboda", ktorú viedla pani Milada Heidlasová zo spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko. Cieľom projektu je pomôcť školám implementovať najmodernejšie spôsoby výučby finančnej gramotnosti. Hry sa zúčastnilo 28 žiakov II. a IV. ročníka.

  Fotoreportáž si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • ZENIT v elektronike - krajské kolo

  Dňa 30.11.2017 sa na našej škole, v priestoroch odborného výcviku elektro, konal 34. ročník krajského kola súťaže ZENIT v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo 9 stredných škôl a 18 žiakov z Trenčianskeho kraja. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – kategória A  a B. V kategórii A súťažilo 9 žiakov 3. a 4.ročníkov SOŠ a SPŠ, v kategórii B súťažilo 9 žiakov 1. a 2.ročníkov SOŠ a SPŠ. Súťaž pozostávala z teoretickej a z praktickej časti,  prebehla s plným nasadením súťažiacich a bez rušivých momentov. Súťažiaci dosiahli dobré výsledky a tí najlepší v každej kategórii zvládli vyriešiť zadané úlohy v stanovenom čase a na profesionálnej úrovni. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v oboch kategóriách dostali hodnotné ceny a ostatní súťažiaci si odniesli drobné pozornosti od našich sponzorov. Našu školu reprezentovali žiaci František Uríček z III.D triedy (kategória A) a Daniel Holubek z II.E triedy (kategória B). František Uríček sa umiestnil na 4. mieste a Daniel Holubek obsadil 3. miesto. Našim študentom za dosiahnuté výsledky gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Ďakujeme firmám spolupracujúcim s našou školou za zabezpečenie cien pre víťazov a  pre ostatných súťažiacich.

  Fotoreportáž nájdete vo fotoalbume.

 • Zenit v programovaní - krajské kolo Webdeveloper a Grafik

  Dňa 29. novembra 2017 sa v Trenčíne konalo krajské kolo súťaže Zenit v programovaní pre kategórie Webdeveloper a Grafik. Našu školu reprezentovali Juraj Masár II.D v kategórii Grafik a dvaja žiaci, Dominik Strhák IV.D a Jakub Lipár v kategórii Webdeveloper. Dominik Strhák obsadil veľmi pekné 2. miesto a Jakub Lipár 3. miesto. Obom žiakom blahoželáme k dosiahnutému úspechu a zároveň všetkým trom ďakujeme za vzornú reperezentáciu školy.  

 • Zenit v strojárstve

  Dňa 29.novembra 2017 sa v Považskej Bystrici uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit v strojárstve - kategória B1. Našu školu reprezentoval víťaz školského kola, žiak III. ročníka, odbor mechanik nastavovač, Juraj Prachár, ktorého doprevádzal ako pedagogický dozor majstrej odborného výcviku Bc. Vladimír Drinka. Juraj sa umiestnil na peknom 4. mieste, za čo mu srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú a vzornú reprezentáciu našej školy.

 • Soškársky päťboj - 3. ročník

  Dňa 14.11.2017 sa na našej škole uskutočnil 3. ročník súťaže pre žiakov základných škôl „Soškársky päťboj“, ktorú sme organizovali v spolupráci s KCVČ Trenčín. Súťaže sa zúčastnilo 12 základných škôl z Trenčianskeho kraja.


  Zaujímavé dopoludnie skončilo s nasledovnými výsledkami:

  1. miesto ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom
  2. miesto ZŠ Kubranská Trenčín
  3. miesto ZŠ Stred Považská Bystrica

  Víťazným školám gratulujeme a ostatným ďakujeme za účasť.

  Fotoreportáž nájdete vo fotoalbume.

 • Stretnutie so zástupcami firiem spolupracujúcich so školou

  Dňa 7.11.2017 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo „Pracovné stretnutie vedenia školy a zástupcov firiem spolupracujúcich so školou“. Stretnutia sa zúčastnilo 29 významných zamestnávateľov z nášho regiónu. Na stretnutí za Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín bola prítomná Ing. Eva Žernovičová z Oddelenia školstva, mládeže a športu. Témou stretnutia bolo prehĺbenie spolupráce firiem a školy v oblasti odborného vzdelávania.

  Viac fotografií nájdete vo fotoalbume.

 • DOD december 2017

  Pozývame rodičov a žiakov končiacich ročníkov ZŠ na "Deň otvorených dverí", ktorý sa uskutoční  dňa 7. decembra 2017 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. v priestoroch našej školy na  Bratislavskej ulici. Dňa otvorených dverí sa zúčastnia aj zástupcovia významných firiem z Trenčianskeho regiónu, ktorí spolupracujú s našou školou. Získate informácie o štúdiu a následnom zamestnaní.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 • ZENIT - kategórie Webdeveloper a Grafik

  Dňa 19. 10. 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže ZENIT v kategóriach Webdeveloper a Grafik. V kategórii Grafik sa zúčastnilo súťaže sedem žiakov a v kategórii Webdeveloper bojovali o prvenstvo traja žiaci.

  Vyhodnotenie kategórie GRAFIK:

  1. Juraj MASÁR II.D
  2. Hana KONÍČKOVÁ IV.D
  3. Patrik KRÓLIK IV.D

  Vyhodnotenie kategórie WEBDEVELOPER:

  1. Jakub LIPÁR IV.D
  2. Dominik STRHÁK IV.D
  3. Šimon NEHÉZ II.D

  Víťazom blahoželáme a ostatním súťažiacim vyslovujeme uznanie za ich snahu a dosiahnuté výsledky.

 • CNC PROGRAMOVANIE - školské kolo

  CNC PROGRAMOVANIE - školské kolo - Obrázok 1V dňoch 18.9. – 22.9. 2017 prebehlo v SOŠ Dubnica nad Váhom školské kolo v programovaní CNC strojov.Pod pedagogickým vedením Ing. Schöna a Bc. Pajtinku sa ho zúčastnili žiaci IV. ročníka študijného odboru mechanik nastavovač. Úlohou žiakov bolo vytvoriť návrh programového postupu na obrábanie vybranej súčiastky technológiou frézovanie podľa priloženej výkresovej dokumentácie. Zadaná úloha bola veľmi náročná, vzhľadom na vysokú presnosť rozmerov súčiastky a nie vždy jednoznačných informácií na výkrese.
  Svojej úlohy sa najlepšie zhostili a prvé tri miesta obsadili žiaci:

  1. miesto Lukáš ZHANÁČ IV.AB
  2. miesto Dávid BALÁŽ IV.AB
  3. miesto zhodne Simon PETRÚŠEK a Peter JAKUŠ IV.AB

  Víťazovi gratulujeme a želáme veľa šťastia aj v krajskom kole, ktoré sa bude konať v októbri v Martine.

 • Voľné pracovné miesto

  SOŠ, Bratislavská 439/18,  Dubnica nad Váhom, ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu MOV pre odbor mechanik - mechatronik alebo mechanik elektrotechnik.

  Podmienky prijatia:

  - uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti - v zmysle § 6 zákona 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov
  - uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti - v zmysle § 7 zákona 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov
  - uchádzač musí mať platnú vyhlášku o odbornej spôsobilosti č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov -  § 22, 23.

  Žiadosti s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu školy:

  Stredná odborná škola
  Bratislavská 439/18
  018 41 Dubnica nad Váhom

  Kontakt: Mgr. Vladimír Borovský, č.t. 0901 918 307

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria