Navigácia

Partneri

 • V dňoch 18. 6. až 21.6.2018 sa budú konať záverčené skúšky. Záverečných skúšok sa zúčastnia žiaci tried II.AU - 2478 F strojárska výroba, III.E - 2464 H strojný mechanik a 8555 H umelecký rezbár.

 • Riaditeľ SOŠ Dubnica nad Váhom po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodol o vykonaní prijímacích skúšok v 2. kole. Prijímacie skúšky sa uskutočnia 19. júna 2018 od 8:00 hod. v miestnosti A 134. Predmetmi prijímacej skúšky sú slovenský jazyk a matematika, každý v rozsahu 45 minút. Prezencia záujemcov o štúdium na našej škole bude od 7:15 hod. vo vestibule školy.

  ​​​​​​​

 • Dňa 07.a 08. júna 2018 sa v Považskej Bystrici uskutočnila medzinárodná súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v odboroch obrábač kovov a mechanik nastavovač. Školu reprezentoval žiak III. ročníka odbor mechanik nastavovač Juraj Prachár a Patrik Pilný v sprievode majstra odborného výcviku Bc. Vladimíra Drinku. V družstvách sa naši žiaci umiestnili na 3. mieste a v jednotlivcoch žiak Juraj Prachár sa umiestnil na peknom 3. mieste, za čo srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú a vzornú reprezentáciu našej školy.

 • Dňa 8, júna prebehli na našej škole, na odbornom výcviku elektro skúšky z „Overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike". Overovania sa zúčastnilo 21 absolventov , z toho 9 mechanikov mechatronikov, 8 mechanikov elektrotechnikov a 4 technikov informačných a telekomunikačných techológií. Skúšku úspešne vykonali všetci študenti, čím získali osvedčenie podľa §21 MPSVaR SR č.508/2009Z.z. k čomu im srdečne blahoželáme.

 • Dňa 11. júna 2018 sa v budove úradu TSK konala letná kvapka krvi. Túto vzácnu tekutinu prišlo darovať priližne 50 dobrovoľných darcov a medzi nimi nechýbali ani zástupcovia z našej SOŠ. Veríme, že nabudúce nás bude ešte viac.

 • Vzájomná, sľubne sa rozvíjajúca spolupráca, medzi SOŠ Dubnica a švajčiarskou firmou TEXIMP SA, v zastúpení Ing. Jánom Bednárom, konateľom firmy TEXIMP, s. r. o. so sídlom v Beluši, sa naplnila dňa 07.06.2018, kedy škola získala bezodplatným zapožičaním do správy CNC frézku Mini Mill-EDU a CNC sústruh ST-10. Najmodernejšia CNC technika s riadiacim systémom HAAS veľmi vhodne doplní stávajúce technické vybavenie a CNC techniku nachádzajúcu sa v COVP pre strojárstvo a CAD/CAM systémy, ako i doposiaľ používané riadiace systémy Sinnumerik, Heidenhain a Fanuc. Tieto slúžia pre výučbu žiakov strojárskych odborov a mechatroniky v školskom ako i duálnom systéme vzdelávania. Aj táto skutočnosť potvrdzuje, že naša škola je modernou vzdelávacou inštitúciou, predstavuje aktívnu súčasť ponuky stredoškolského odborného vzdelávania a svojim absolventom umožňuje úspešné uplatnenie sa vo firmách a podnikateľských subjektoch, ako i v úspešnom štúdiu na univerzitách.

 • Dňa 31.05.2018 sa vo veľkej sále Domu kultúry v Dubnici nad Váhom uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov maturitného ročníka školského roku 2017/2018, korého sa zúčastnil aj Ing. Jaroslav Baška, poslanec NR SR a zároveň predseda TSK, Ing. Daniela Hilčíková, vedúca odboru školstva a kultúry TSK. Rovnako nás teší, že sa tohoto slávnostného aktu zúčastnili aj predstavitelia takmer 20 najvýznamnejších zamestnávateľov regiónu z oblasti strojárstva, elektrotechniky, špeciálnej techniky, telekomunikácií a IT techniky, s ktorými úspešne spolupracujeme pri realizácii školského i duálneho systému vzdelávania. Všetkým hosťom zo srdca ďakujeme zá účasť a tiež vyjadrujeme poďakovanie Mgr. Naděžde Provazníkovej, riaditeľke ZUŠ Dubnica nad Váhom, pedagógom a žiakom ZUŠ, ktorí sa postarali o skutočne hodnotný kultúrny program. Fotoreportáž z podujatia si môžete pozrieť vo fotoalbume.

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Streda 20. 6. 2018

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Mapa

Hrdina remesla

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria