Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Opravný termín maturitných skúšok

  Opravný termín maturitných skúšok sa bude konať dňa 12. 2. 2019 od 8:00 hod. v učebni A 224.

 • FLORBALKI 2018 - CHLAPCI

  Dňa 19. 12. 2018 sa naši chlapci zúčastnili 12. ročníka florbalového turnaja FLORBALKI o pohár predsedu TSK v Trenčíne. O pohár bojovalo viacero tímov z celého kraja a naši chlapci obsadili pekné 4. miesto. Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

  Viac fotografií vo fotoalbume.

 • FLORBALKI 2018 - DIEVČATÁ

  Dňa 19. 12. 2018 sa naše dievčatá zúčastnili 12. ročníka florbalového turnaja FLORBALKI o pohár predsedu TSK v Trenčíne. O pohár bojovalo viacero tímov z celého kraja a naše dievčatá napokon obsadili 6. miesto. Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

  Viac fotografií vo fotoalbume.

 • DOD december 2018

  Dňa 11. 12. 2018 sa opäť otvorili brány našej školy širokej verejnosti. Všetci účastníci dňa otvorených dverí si mohli prezrieť priestory našej školy, vybavenie učební i dielní pre teoretické či praktické vyučovanie a zároveň mali možnosť stretnúť sa so zástupcami našich partnerov - zamestnávateľov, ktorí podporujú našu školu. Účastníci dňa otvorených dverí mali možnosť vidieť ukážky a prezentácie, ktoré v našej škole predstavili zástupcovia Žilinskej univerzity, Fakulty elektrotechnického inžinierstva. Tiež mali možnosť stretnúť sa a porozprávať s našimi pedagogickými zamestnancami a získať bližšie informácie o štúdiu na našej škole. Všetkým ďakujeme za účasť a tých, ktorí sa nemohli zúčastniť, radi privítame na Dni otvorených dverí vo februári 2019.

  Fotoreportáž z DOD si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • Exkurzia v TVD Slavičín

  Dňa  7.11.2018 sa  žiaci 3.A triedy zúčastnili exkurzie  v Českej republike vo firme TVD Slavičín.  Exkurzia sa konala v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V - A  SR-ČR

  „Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků přihraniční oblasti Zlínskeho a Trenčianského kraje.“ Žiaci navštívili aj našu partnerskú školu  GJP a SOŠ Slavičín a kúpeľné mesto Luhačovice.

  Fotoreportáž vo fotoalbume.

 • DOD december 2018

 • Finančná gramotnosť 2018

  Dňa 6. 12. 2018 sa uskutočnilo vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti.  Projekt zabezpečila OVB Allfinanz Slovensko, a. s. Študenti III. D triedy si zahrali stolovú spoločenskú hru Finančná sloboda. Hra ich pútavou formou zoznámila s problematikou dnešného finančného sveta. Študenti mali možnosť riešiť zložité finančné témy zábavnou formou a naučiť sa zodpovedne riadiť osobné financie, čo prispelo k zvládnutiu požiadaviek z NŠ FG SR.

  Fotoreportáž vo fotoalbume.

 • Získavanie odborných zručností

  V rámci projektu INTERREG V-A SR – ČR sa v dňoch 3. – 7. 12 realizuje výmenný pobyt žiakov z partnerskej školy GJP a SOŠ Slavičín z Českej republiky na našej škole. Piati žiaci študijného odboru  mechanik – mechatronik v sprievode majstra odborného výcviku Davida Fojtíka sa oboznamujú s technickým vybavením na našej škole v rámci teoretického vyučovania aj odborného výcviku. Zároveň majú možnosť oboznámiť sa s novými technológiami a technickým vybavením vo firmách, ktoré spolupracujú s našou školou prostredníctvom odborných exkurzií.

  Fotoreportáž vo fotoalbume.

 • Futbalový turnaj žiakov základných škôl

  V priestoroch športovej haly usporiadala naša Stredná odborná škola  už 27. ročník Futbalového turnaja žiakov ZŠ a zároveň 14. ročník Memoriálu Ing. Petra Fica. Svojou účasťou nás potešili ZŠ Košeca, ZŠ s MŠ J. Kráľa v Novej Dubnici, ZŠ s MŠ H. Gavloviča Pruské, ZŠ s MŠ p. Demitru a ZŠ s MŠ Pod hájom v Dubnici nad Váhom ako aj ZŠ Ilava, ktorá obhajovala minuloročné víťazstvo. Po tuhých bojoch sa určilo nasledovné poradie:

  1. miesto                            ZŠ s MŠ Janka Kráľa Nová Dubnica

  2. miesto                            ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské

  3. miesto                            ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom

  Víťazom blahoželáme a tešíme sa na spoločné zápasy opäť o rok.

  Fotoreportáž vo fotoalbume.

 • Stretnutie partnerských škôl

  Dňa 30. 11. 2018 sa na pôde našej školy stretli zástupcovia partnerských škôl SOŠ Dubnica nad Váhom, GJP a SOŠ Slavičín z Českej republiky a Fachberufsschule Wolfsberg z Rakúska v zastúpení riaditeľov škôl Ing. Miroslava Dziaka, Mgr. Josefa Maryáša a Norberta Aichholzera. Spoločné stretnutie je výsledkom mobility pedagogických zamestnancov našej školy v Rakúsku v januári 2018. Zástupcovia všetkých troch škôl sa dohodli na príprave projektu výmenných pobytov žiakov zo SR a ČR na pracoviskách odbornej školy vo Wolfsbergu v rámci projektu Erasmus+.

  Viac fotografií vo fotoalbume.

 • Okresné kolo vo veľkom futbale 2018

  Dňa 9. 10. 2018 sa uskutočnilo v Dubnici nad Váhom okresné kolo vo veľkom futbale, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci. Napokon obsadili veľmi pekné 2. miesto. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

  Viac fotografií vo fotoalbume.

 • Nohejbalový turnaj 2018 v Slavičíne

  Dňa 8. 10. 2018 sa naši žiaci zúčastnili medzinárodného turnaja v nohejbale. Dejiskom bolo mesto Slavičín na Morave. Naši chlapci obsadili pekné 3. miesto. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

  Viac fotografií vo fotoalbume.

 • Exkurzia Volkswagen 2018

  Od nápadu žiakov zúčastniť sa exkurzie po jej realizáciu bol už   krôčik, a tak sa 50 žiakov druhých ročníkov študijného odboru mechanik nastavovač sprevádzaných Ing. Čupákovou, Ing. Dobiašovou, Ing. Drgovou a Ing. Hajnalovou, ocitlo dňa 30.11.2018 pred návštevníckou  bránou podniku Volkswagen Slovakia – závod Bratislava. Témou našej prehliadky bola Elektromobilita a hybridný pohon.

  Prehliadka začala v priestoroch Auto Fora, kde si návštevníci môžu  zblízka obzrieť vystavené modely áut, prezrieť si ich interiér, či sadnúť si za volant. Na našu veľkú ľútosť je v celom areáli závodu prísny zákaz fotografovania, a tak si žiaci nezdokumentovali, ako im to za volantom pristane.

  Deväťdesiat minút vyhradených na prehliadku ubehlo ako voda. Prehliadka, ktorú sme absolvovali, je iba jedna z mnohých, ktoré Volkswagen Slovakia – závod Bratislava ponúka svojim návštevníkom.  A rozhodne je to niečo, čo sa oplatí vidieť

  Nakoľko je predvianočný čas, naša posledná zastávka bola na Hlavnom námestí, kde sme na vianočných trhoch nasali atmosféru a vôňu blížiacich sa Vianoc.

  Viac fotografií vo fotoalbume.

 • Florbalový turnaj - okresné kolo 2018 - chlapci

  Dňa 30. 11. 2018 sa chlapci z našej školy zúčastnili okresného kola turnaja vo florbale. Po bojovnom výkone napokon obsadili 3. miesto. Všetký ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

  Viac fotografií vo fotoalbume.

 • Vianoce 2018 - zdobenie stromčeka

  Blíži sa čas vianočných sviatkov a preto sa aj naši žiaci snažia spríjemniť prostredie školy a vniesť do neho sviatočnú atmosféru zdobením vianočného stromčeka.

  Viac fotografií vo fotoalbume.

 • 35. ročník krajského kola ZENIT v elektronike

  Dňa 27.11. 2018 sa na našej škole konal 35. ročník krajského kola ZENIT v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo 10 škôl. Našu školu reprezentoval v kategórii „A“ Daniel Holúbek z III.E triedy, kde obsadil 4. miesto. V kategórii „B“ školu reprezentoval žiak II.D triedy Ľubomír Menich, ktorý sa tiež umiestnil na 4. mieste. Obom žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

  Viac fotografií vo fotoalbume.

 • Florbalový turnaj 2018 - dievčatá - okresné kolo

  Dňa 29.11.2018 sa naše dievčatá zúčastnili florbalového turnaja (okresne kolo) v Dubnici n/V, kde obsadili pekné 2 .miesto.Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

  Viac fotografií vo fotoalbume.

 • Spolupráca so základnými školami

  V rámci spolupráce našej školy so základnými školami dňa 27.11.2018 mali možnosť žiaci Základnej školy Janka Palu z Nemšovej v priestoroch našej školy realizovať hodiny praktického vyučovania. Žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy zapájali elektrické obvody, overili si ich funkciu zábavnou formou a overili si svoje praktické zručnosti pri ručnom opracovaní kovov.

  Viac fotografií vo fotalbume.

 • Stužková slávnosť

  Dňa 16. novembra v reštaurácii KMK Lednické Rovné sa konala stužková slávnosť triedy IV.D. Fotografie sú zverejnené vo fotalbume.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Bratislavská 439/18
  Dubnica nad Váhom
  018 41
 • 042/4456214, 042/4456223, 042/4456221

Fotogaléria