Navigácia

Partneri

 • Vzdelávanie dospelých - oznam

  Oznamujeme všetkým záujemcom o vzdelávanie dospelých - kurz Programovanie CNC strojov, že ďalší kurz sa začína dňa 27. februára 2015. Informácie o kurze sú v záložke Vzdelávanie dospelých, na uvedený termín je ešte možné sa prihlásiť elektronicky na info@sosdca.tsk.sk.

 • Oznam pre žiakov a rodičov

  Dňa 13. februára 2015 je vyučovanie na našej škole zrušené z dôvodu vysokej absencie žiakov a vyučujúcich, ktorá je zapríčinená chrípkovými ochoreniami.

   V dňoch 16. až 20. februára sú jarné prázdniny.

  Nástup na vyučovanie je dňa 23. februára 2015 - podľa rozvrhu šiesty deň - nepárny pondelok.

 • Exkurzia žiakov 9. ročníka

  Dňa 13. februára 2015 zorganizovala spoločnosť HF NaJUS a.s. Dubnica nad Váhom exkurziu pre žiakov 9. ročníka ZŠ Kubranská Trenčín. Exkurzia pozostávala z prehliadky priestorov našej školy a prezentácie zamestnávateľa.

  Fotodokumentácia je zverejnená vo Fotoalbume. Video z exkurzie: 

  https://www.youtube.com/watch?v=9R9IxsNjOaY&feature=youtu.be

 • Oznam

  Gratulujeme nášmu žiakovi II.C triedy, študijného odboru technik informačných a telekomunikačných technológií Patrikovi Porubčanovi k úspešnému postupu do druhého kola súťaže Finančná olympiáda, ktorá je organizovaná pre žiakov stredných škôl.

  Informácie o súťaži: http://financnaolympiada.sk/o-sutazi

 • Okresné kolo v basketbale žiakov SOŠ

  Dňa 6. februára 2015 sa konalo okresné kolo v basketbale žiakov stredných škôl v priestoroch SPŠ Dubnica nad Váhom. Okresného kola sa zúčastnilo 5 škôl: SPŠ Dubnica nad Váhom, SOŠ Dubnica nad Váhom, Gymnázium Dubnica nad Váhom, OA Ilava, Spojená škola J. Bosca Nová Dubnica.

  Družstvo žiakov našej školy v zostave Andrej Blažej, Denis Krško z II.D, Jakub Čery z II.A, Denis Gajdoš, Viktor Pandi, Patrik Urban, Ján Varček z III.B, Milan Pišta z I.B a Šimon Pacek z I.D. obsadilo v turnaji 3. miesto. Pedagogický dozor zabezpečovala Mgr. Gabriela Hanková.

 • Oznam pre žiakov a učiteľov

  V súvislosti s organizačnými zmenami dochádza od 1. februára 2015 k úprave rozvrhu hodín.

  Nový rozvrh hodín platný od pondelka 9. februára (úpravy) je zverejnený na stránke školy.

  Trieda I.AN z dôvodu zníženia počtu žiakov prechádza od 1. februára na externú formu štúdia. Vyučovanie bude organizované formou konzultácii jeden deň v týždni. Rozvrh bude zverejnený do konca týždňa.

 • Poďakovanie

  Dňa 03.02.2015 sa na našej škole uskutočnilo darovanie krvi. Krv je určená na pomoc nášmu spolužiakovi a kamarátovi Marcelovi. Túto ušľachtilú akciu sa rozhodlo podporiť približne 70 ľudí, z ktorých napokon darovalo krv 44 darcov. Niektorí ďalší nám ešte posielajú potvrdenia o darovaní krvi pre Marcela, pretože sa našej akcie zúčastniť nemohli. Chceli by sme sa z úprimného srdca poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa rozhodli pomôcť, Ďakujeme aj stránkam na sociálnych sieťach a  iným stredným školám, ktoré nám pomohli spropagovať túto dobročinnú akciu. Naša vďaka patrí aj NTS Trenčín, všetkým darcom za ich ochotu darovať krv, a to aj tým, ktorí krv darovali na transfúznych staniciach a poslali nám potvrdenia. Pri darovaní krvi bola prítomná aj DÔVERA zdravotná poisťovňa a.s., ktorej zamestnankyne poskytovali darcom vitamínové balíčky a poradenstvo. Aj im patrí naša vďaka.

 • Pomoc pre Marcela - darovanie krvi

  Do galérie Pomoc pre Marcela - darovanie krvi boli pridané fotografie.

   

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Štvrtok 26. 2. 2015

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4456214, 042/4456223

Mapa

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4456214, 042/4456223

Fotogaléria