Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom

Prihlásenie

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Slávnostné otvorenie školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/15 sa koná dňa 2. septembra 2014 o 9:00 hodine vo veľkej sále Domu kultúry v Dubnici nad Váhom pre všetky ročníky.

Organizácia vyučovania v ďalších dňoch:

Termín opravných skúšok

Opravné skúšky za II. polrok školského roka 2013/14 sa budú konať dňa 21. augusta 2014 o 8:00 hodine. Žiaci, ktorí majú viac ako 2 predmety (opravné a komisionálne skúšky) budú pokračovať dňa 22. augusta 2014. 

Opravný termín MS

Oznamujeme žiakom, že že opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa bude konať:

  • slovenský jazyk a literatúra dňa 3. septembra 2014 na Dopravnej akadémii Trenčín, Školská 66,
  • anglický jazyk dňa 4. septembra 2014 na SOŠ podnikania Trenčín, Veľkomoravská 14,
  • nemecký jazyk dňa 4. septembra 2014 na SOŠ stavebnej Trenčín, E. Belluša,
  • ruský jazyk dňa 4. septembra 2014 na Súkromnej SOŠ Trenčín, M. R. Štefánika 379/19.

Skúšok sa zúčastnia iba žiaci, ktorí už konali maturitnú skúšku v riadnom termíne (máj 2014).

Ukončenie kurzu

Dňa 12. júla 2014 riaditeľ školy Ing. Miroslav Dziak slávnostným vydaním osvedčení ukončil ďalší kurz CNC programovania - akreditovaného vzdelávania dospelých.

      

Športový deň SOŠ

Dňa 24. júna 2014, v utorok sa v rámci Slovenského olympijského festivalu konal na našej škole športový deň pre všetkých žiakov školy. Naši žiaci hrali medzitriedny turnaj vo futbale, vo florbale a niektoré triedy mali turistickú vychádzku do prírody.

Vyhodnotenie medzitriedneho futbalového turnaja:

Najnovšie číslo školského časopisu

je zverejnené v priečinku Školský časopis.

Ukončenie kurzu CNC programovania

Dňa 14. júna na našej škole absolvovalo 5 účastníkov kurz CNC programovania - akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania dospelých. Osvedčenie absolventom slávnostne odovzdal riaditeľ školy Ing. Miroslav Dziak spolu s lektormi Ing. Petrom Schonom a Bc. Jozefom Pajtinkom.

  Ďalšie fotografie sú vo fotoalbume.

Kurz prvej pomoci

Žiacka školská rada v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou Trenčín usporiadala dňa 10.06.2014 pre žiakov našej školy kurz prvej pomoci.

Kurz bol zameraný hlavne pre maturantov, ktorí si robia vyhlášku o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, § 21, žiakov odboru mechanik elektrotechnik a technik informačných a telekomunikačných technológií. Kurzu sa zúčastnilo celkovo 48 žiakov. Žiaci sa radi naučili novým vedomostiam ako poskytnúť prvú pomoc a boli spokojní. Fotky z akcie nájdete v galérií.

Oznam

Vedenie Strednej odbornej školy oznamuje, že v školskom roku 2014/15 otvára nadstavbové štúdium v študijnom odbore 2414 L 04 strojárstvo - podnikanie a služby

Nadstavbový študijný odbor je určený pre absolventov strojárskych učebných odborov.

Informácie o aktuálnom stave a výsledkoch prijímacieho konania pre školský rok 2014/15 získate na telefónnom čísle 042 4456223.

Slávnostné vyraďovanie absolventov maturitného štúdia

sa konalo dňa 4. mája 2014 o 11:00 hodine vo veľkej sále Domu kultúry v Dubnici nad Váhom.

V rámci kultúrneho programu vystúpil folklórny súbor Mladosť a Akordeónové trio Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom pod vedením p. učiteľky Ing. Martiny Holej.

Maturitné vysvedčenia  úspešným absolventom slávnostne odovzdal riaditeľ SOŠ Ing. Miroslav Dziak.

photo

Utorok 2. 9. 2014

Počet návštev: 3924105