Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom

Prihlásenie

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Oznam

Dňa 18. decembra odovzdal predseda Žiackej rady pri SOŠ Patrik Porubčan za prítomnosti triednej učiteľky II.C triedy Ing. Slávky Stráňavovej, výchovnej  poradkyne školy Ing. Janky Faltejskovej a zástupcu riaditeľa školy Ing. Petra Stráňavu výťažok finančnej zbierky pánovi Ing. Ladislavovi Václavkovi. Finančná zbierka sa konala 4. decembra. Časť výťažku v sume 150,- € bola venovaná klinike detskej hematológie a onkológie FN v Bratislave, druhá časť výťažku zbierky aj s príspevkom Rady rodičov pri SOŠ bola poukázaná na zriadenie a úhradu internetového pripojenia nášho žiaka, spolužiaka a kamaráta Marcela Václavka, ktorému aj takýmto spôsobom chceme uľahčiť komunikáciu s okolitým svetom a plnenie si školských povinností.

Oznam pre žiakov a rodičov

Vianočné prázdniny sú v termíne od 22. decembra 2014 do 7. januára 2015. Vyučovanie sa začína 8. januára 2015 štvrtým dňom v rozvrhu - párny štvrtok.

Dňa 19. decembra sa uskutoční na teoretickom vyučovaní filmové predstavenie, ktoré organizuje Žiacka rada pri SOŠ. Na praktickom vyučovaní bude skrátené vyučovanie.

Súťaž pre žiakov ZŠ

Dňa 25. novembra naši žiaci Milan Hudec, trieda III.D, učebný odbor umelecký rezbár a Marián Bartoš, trieda II.E, učebný odbor nástrojár reprezentovali našu školu v súťaži "Stavebníctvo rukami našich žiakov ZŠ", ktorá sa konala vo výstavnej hale NTC Aegon aréna v Bratislave. Organizátorom súťaže je Štátny inštitút odborného vzdelávania.

23. ročník Futbalového turnaja žiakov ZŠ a 10. ročník Memoriálu Ing. Petra Fica

sa konal dňa 4. decembra 2014 v telocvični našej SOŠ. Turnaja sa zúčastnili žiaci 6 ZŠ v regióne. Umiestnenie súťažných družstiev:

1. miesto: ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom 

2. miesto: ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom      

Školský časopis

V záložke školský časopis je zverejnené 6. číslo školského časopisu SOŠkoloviny6.

Florbalový turnaj TSK FLORBALKI SK CUP 2014

V pondelok 1.12.2014 sa v Mestskej v športovej hale na Sihoti v Trenčíne konal finálový florbalový turnaj TSK FLORBALKI SK CUP 2014. V poradí už ôsmy ročník tohto športového podujatia organizoval Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v spolupráci so športovým klubom 1. FBC Trenčín. Celý turnaj sa odohral pod záštitou predsedu TSK Jaroslava Bašku.  

Deň otvorených dverí a 22. ročník Futbalového turnaja pre žiakov ZŠ a 9. ročník Memoriálu Ing. Petra Fica

Riaditeľ Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom pozýva všetkých záujemcov o štúdium, ich rodičov a širokú verejnosť na Deň otvorených dverí našej školy, ktorý sa bude konať dňa 4. decembra 2014 v čase od 8:00 do 16:00 hodiny. Máme pre Vás nachystané:

  • prehliadku odborných učební na teoretickom aj praktickom vyučovaní,
  • predajnú výstavu prác našich žiakov a študentskej spoločnosti KMOFT pri SOŠ v rámci programu JUNIOR Achievement,
  • prezentáciu spolupráce našej školy so zamestnávateľmi hlavne pri zabezpečení praktického vyučovania, 
  • ďalšie sprievodné akcie, napríklad zábavné fotenie našimi grafikmi a podobne.

Medzinárodný turnaj zamestnancov škôl vo volejbale

Dňa 28. novembra sa naši pedagogickí zamestnanci Mgr. Anna Babiarová, Mgr. Anna Keselyová, Mgr. Alena Lászlová a Ing. Peter Schön zúčastnili Medzinárodného turnaja zamestnancov škôl vo volejbale, ktorý tradične v predvianočnom čase organizuje naša partnerská škola Gymnázium Jana Pivečky a Stredná odborná škola Slavičín, ČR. V silnej konkurencii 11 družstiev obsadili naši kolegovia pekné 5. miesto, ku ktorému im gratulujeme.

Výmena žiakov partnerskej školy

Dňa 24. novembra sme v rámci udržateľnosti projektu Cezhraničnej spolupráce SR - ČR usporiadali jednodňovú výmenu žiakov z partnerskej školy GJP a SOŠ Slavičín, ČR na našej škole. Výmeny sa zúčastnilo 7 žiakov strojárskych odborov z partnerskej školy spolu s dvomi pedagogickými zamestnancami. Výmena mala nasledovný program:

  • Oboznámenie žiakov partnerskej školy s programovým vybavením našej učebne CAD/CAM systémov,
  • Oboznámenie s vybavením nášho pracoviska praktického vyučovania - CNC dielňa,
  • Kultúrny program - návšteva Dubnického múzea.  

  

STREDOŠKOLÁK 2014

V dňoch 20. a 21. novembra sa na výstavisku EXPOCENTER Trenčín konala výstava stredných škôl STREDOŠKOLÁK 2014. Naša škola sa výstavy zúčastnila spolu s firmami - zamestnávateľmi MATADOR Industries a HF NaJUS. V stánku sme sa prezentovali výrobkami našich žiakov a zároveň sme sa zamerali na propagáciu možností štúdia na našej SOŠ.

photo

Pondelok 22. 12. 2014

Počet návštev: 4204020