Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom

Prihlásenie

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Aktivita žiakov

V dňoch 19. až 26. septembra sa 12 našich žiakov študijného odboru grafik digitálnych médií zúčastnilo spolu s pedagogickým doprovodom Mgr. Ivanom Rajcom medzinárodnej aktivity v rámci programu Erazmus+.

Aktivita sa konala v Jasenskej doline - chata Nezábudka. Počas pobytu mali žiaci bohatý program - zúčastnili sa viacerých workshopov o médiách a fotografovaní, navštívili Jasenskú, Gaderskú dolinu, Múzeum slovenskej dediny a ďalšie múzeá. Získané vedomosti a zručnosti využijú pri výučbe teoretických a praktických odborných predmetov.

Ponuka zváračského kurzu

Zváračská škola SOŠ Dubnica nad Váhom ponúka pre verejnosť možnosť absolvovať základný zváračský kurz elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére CO-2 taviacou sa elektródou.

Doba trvania kurzu je 39 hodín teoretického vzdelávania a 92 hodín praktického vzdelávania.

Kurz je ukončený vykonaním záverečnej skúšky za účasti skúšobného komisára v zmysle STN 050705 a STN 050630, absolvent kurzu získa zváračský preukaz.

Rodičovské združenie

Triedne rodičovské združenia všetkých tried denného štúdia sa budú konať dňa 25. septembra 2014, vo štvrtok o 15:00 hodine podľa rozpisu: Oznam_ZRS_25_09_14.pdf 

Nakoľko sa jedná o prvé rodičovské združenie, prosíme rodičov o aktívnu účasť.

Maturitné skúšky

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v mimoriadnom termíne sa bude konať v dňoch 23. a 24. septembra 2014. Harmonogram konania maturitných skúšok:

Záverečné skúšky

Záverečné skúšky v jesennom termíne 2014 sa budú konať nasledovne:

  • písomná časť ZS dňa 25. septembra 2014 o 7:50 hodine na teoretickom vyučovaní na Štúrovej - učebňa B 30.
  • praktická časť ZS dňa 26. septembra 2014 od 7:00 hodiny podľa pokynov MOV, ktoré obdržia pri písomnej časti skúšky. 
  • ústna časť ZS dňa 29. septembra 2014 od 8:00 hodiny podľa harmonogramu, ktorý bude zverejnený na dverách miestnosti konania skúšky - učebňa C 12.

Upozornenie: žiaci, ktorí úspešne absolvovali písomnú a praktickú časť záverečnej skúšky, sa dostavia len na ústnu časť ZS.

Ukončenie kurzu

Dňa 12. júla 2014 riaditeľ školy Ing. Miroslav Dziak slávnostným vydaním osvedčení ukončil ďalší kurz CNC programovania - akreditovaného vzdelávania dospelých.

      

Športový deň SOŠ

Dňa 24. júna 2014, v utorok sa v rámci Slovenského olympijského festivalu konal na našej škole športový deň pre všetkých žiakov školy. Naši žiaci hrali medzitriedny turnaj vo futbale, vo florbale a niektoré triedy mali turistickú vychádzku do prírody.

Vyhodnotenie medzitriedneho futbalového turnaja:

Najnovšie číslo školského časopisu

je zverejnené v priečinku Školský časopis.

Ukončenie kurzu CNC programovania

Dňa 14. júna na našej škole absolvovalo 5 účastníkov kurz CNC programovania - akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania dospelých. Osvedčenie absolventom slávnostne odovzdal riaditeľ školy Ing. Miroslav Dziak spolu s lektormi Ing. Petrom Schonom a Bc. Jozefom Pajtinkom.

  Ďalšie fotografie sú vo fotoalbume.

Kurz prvej pomoci

Žiacka školská rada v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou Trenčín usporiadala dňa 10.06.2014 pre žiakov našej školy kurz prvej pomoci.

Kurz bol zameraný hlavne pre maturantov, ktorí si robia vyhlášku o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, § 21, žiakov odboru mechanik elektrotechnik a technik informačných a telekomunikačných technológií. Kurzu sa zúčastnilo celkovo 48 žiakov. Žiaci sa radi naučili novým vedomostiam ako poskytnúť prvú pomoc a boli spokojní. Fotky z akcie nájdete v galérií.

photo

Štvrtok 2. 10. 2014

Počet návštev: 3984117