Navigácia

Partneri

 • Harmonogram ústnej formy MS

  je zverejnený v záložke štúdium - harmonogram MS 2015 - ústna forma internej časti MS.

  Prípadné zmeny v harmonograme môžu byť zverejnené do stredy 27.5.2015.

 • Odborná exkurzia

  V rámci Medzinárodného dňa múzeí sa v stredu 13. mája trieda I.E spolu s triednou učiteľkou Ing. Evou Boďovou, učebné odbory autoopravár-mechanik a nástrojár zúčastnila odbornej exkurzie - prehliadky Dopravného technického múzea v Bratislave. Súčasťou exkurzie bola aj návšteva pamätníka na Slavíne.

      

 • Časopis SOŠkoloviny

  V záložke Študenti - školský časopis je zverejnené aktuálne 7. vydanie školského časopisu. 

 • Výsledky prijímacieho konania po 1. a 2. termíne

  14. 5. 2015

  Výsledky po 1. a 2. termíne sú zverejnené v záložke prijímacie konanie - výsledky a na vchode školy.

  Zápis žiakov je možné realizovať každý pracovný deň od 6:00 do 14:30 hod. u p. Štefíčkovej.

 • Oznam pre žiakov a rodičov

  V dňoch 11. mája (pondelok) a 14. mája (štvrtok) 2015 sa konajú prijímacie skúšky do 1. ročníka školského roka 2015/16. Žiaci školy majú v týchto dňoch náhradné vyučovanie nasledovne:

  • vo štvrtok 14.5. sa žiaci na praktickom vyučovaní učia podľa riadneho rozvrhu hodín, žiaci z teoretického vyučovania náhradný program podľa pokynov triednych učiteľov. Triedy IV.B bude mať od 8:00 hodiny na bloku C odborné predmety v rozsahu 6 vyučovacích hodín.

 • Kritériá pre nadstavbové štúdium

  V záložke prijímacie konanie - nadstavbové štúdium sú zverejnené kritériá pre prijatie do nadstavbového štúdia pre 1. ročník v školskom roku 2015/16.

 • Ukončenie kurzu CNC programovania

  Dňa 8. mája sme slávnostným vydaním osvedčení ukončili ďalší kurz CNC programovania - akreditované vzdelávanie dospelých.

        

 • Oznam pre maturantov

  Po prihlásení sa na stránku školy sú zverejnené výsledky externej časti maturitnej skúšky na ľavej lište v záložke  vyučovanie - maturita. Žiak úspešne vykonal externú časť MS z predmetu ak dosiahnuté percento je vyššie ako 33 % (percentil je orientačný údaj pre porovnanie všetkých maturantov).

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Piatok 22. 5. 2015

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4456214, 042/4456223

Mapa

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4456214, 042/4456223

Fotogaléria