Navigácia

Partneri

 • Opravný termín maturitných skúšok

  14. 7. 2015

  Oznamujeme žiakom termín a miesto konania opravného termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky:

   

  Slovenský jazyk a literatúra 

  3. septembra 2015  na SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza

  Anglický jazyk

  4. septembra 2015 na Dopravnej akadémii, Školská 66, Trenčín

 • Strojárstvo - budúcnosť nášho regiónu

  S účinnosťou od 1. 6. 2015 naša škola začala realizáciu projektu v rámci Programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport  Erasmus+ - Kľúčová akcia 1 s názvom Strojársrtvo - budúcnosť nášho regiónu, ktorý je zameraný na rozšírenie vzdelávania žiakov a pedagogických zamestnancov v študijnom odbore mechanik nastavovač. Viac informácii o projekte sa dozviete v záložke Projekty.

 • Športový deň

  V pondelok dňa 29. júna poriada Žiacka školská rada pri SOŠ Dubnica nad Váhom futbalový turnaj pre žiakov školy. Zápasy sa odohrajú na ihriskách DUTAF Dubnica nad Váhom a ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom v čase od 8:00 hodiny. Do turnaj sa zapoja družstvá tried: I.A, I.B, I.C, I.D, I.E, II.A, II.B, II.C a III.C. 

 • Oznam - vzdelávanie dospelých

  Dňa 20. júna sme slávnostným odovzdaním osvedčení ukončili kurz CNC programovania - akreditované ďalšie vzdelávanie dospelých.

          

 • Oznam

  Stredná odborná škola realizuje projekt financovaný z prostriedkov EÚ:

   

 • Oznam pre žiakov a rodičov

  V záložke štúdium - záverečné skúšky 2015 sú zverejnené harmonogramy jednotlivých častí záverečných skúšok.

 • Slávnostné vyradenie maturantov

  sa koná dňa 10. júna v stredu o 12:00 hodine vo veľkej sále Domu kultúry v Dubnici nad Váhom.

  Na slávnostné vyradenie zároveň pozývame všetkých partnerov školy, hlavne žiakov, rodičov a  zamestnávateľov.

  Video z vyradenia       

  Fotografie z vyradenia na stránke GDM 

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Pondelok 3. 8. 2015

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4456214, 042/4456223

Mapa

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom
  Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • 042/4456214, 042/4456223

Fotogaléria