Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom

Prihlásenie

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Rodičovské združenie

Triedne rodičovské združenia všetkých tried denného štúdia sa budú konať dňa 25. septembra 2014, vo štvrtok o 15:00 hodine podľa rozpisu: Oznam_ZRS_25_09_14.pdf 

Nakoľko sa jedná o prvé rodičovské združenie, prosíme rodičov o aktívnu účasť.

Maturitné skúšky

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky v mimoriadnom termíne sa bude konať v dňoch 23. a 24. septembra 2014. Harmonogram konania maturitných skúšok:

Záverečné skúšky

Záverečné skúšky v jesennom termíne 2014 sa budú konať nasledovne:

  • písomná časť ZS dňa 25. septembra 2014 o 7:50 hodine na teoretickom vyučovaní na Štúrovej - učebňa B 30.
  • praktická časť ZS dňa 26. septembra 2014 od 7:00 hodiny podľa pokynov MOV, ktoré obdržia pri písomnej časti skúšky. 
  • ústna časť ZS dňa 29. septembra 2014 od 8:00 hodiny podľa harmonogramu, ktorý bude zverejnený na dverách miestnosti konania skúšky - učebňa C 12.

Upozornenie: žiaci, ktorí úspešne absolvovali písomnú a praktickú časť záverečnej skúšky, sa dostavia len na ústnu časť ZS.

Ukončenie kurzu

Dňa 12. júla 2014 riaditeľ školy Ing. Miroslav Dziak slávnostným vydaním osvedčení ukončil ďalší kurz CNC programovania - akreditovaného vzdelávania dospelých.

      

Športový deň SOŠ

Dňa 24. júna 2014, v utorok sa v rámci Slovenského olympijského festivalu konal na našej škole športový deň pre všetkých žiakov školy. Naši žiaci hrali medzitriedny turnaj vo futbale, vo florbale a niektoré triedy mali turistickú vychádzku do prírody.

Vyhodnotenie medzitriedneho futbalového turnaja:

Najnovšie číslo školského časopisu

je zverejnené v priečinku Školský časopis.

Ukončenie kurzu CNC programovania

Dňa 14. júna na našej škole absolvovalo 5 účastníkov kurz CNC programovania - akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania dospelých. Osvedčenie absolventom slávnostne odovzdal riaditeľ školy Ing. Miroslav Dziak spolu s lektormi Ing. Petrom Schonom a Bc. Jozefom Pajtinkom.

  Ďalšie fotografie sú vo fotoalbume.

Kurz prvej pomoci

Žiacka školská rada v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou Trenčín usporiadala dňa 10.06.2014 pre žiakov našej školy kurz prvej pomoci.

Kurz bol zameraný hlavne pre maturantov, ktorí si robia vyhlášku o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, § 21, žiakov odboru mechanik elektrotechnik a technik informačných a telekomunikačných technológií. Kurzu sa zúčastnilo celkovo 48 žiakov. Žiaci sa radi naučili novým vedomostiam ako poskytnúť prvú pomoc a boli spokojní. Fotky z akcie nájdete v galérií.

Oznam

Vedenie Strednej odbornej školy oznamuje, že v školskom roku 2014/15 otvára nadstavbové štúdium v študijnom odbore 2414 L 04 strojárstvo - podnikanie a služby

Nadstavbový študijný odbor je určený pre absolventov strojárskych učebných odborov.

Informácie o aktuálnom stave a výsledkoch prijímacieho konania pre školský rok 2014/15 získate na telefónnom čísle 042 4456223.

Slávnostné vyraďovanie absolventov maturitného štúdia

sa konalo dňa 4. mája 2014 o 11:00 hodine vo veľkej sále Domu kultúry v Dubnici nad Váhom.

V rámci kultúrneho programu vystúpil folklórny súbor Mladosť a Akordeónové trio Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom pod vedením p. učiteľky Ing. Martiny Holej.

Maturitné vysvedčenia  úspešným absolventom slávnostne odovzdal riaditeľ SOŠ Ing. Miroslav Dziak.

photo

Nedeľa 21. 9. 2014

Počet návštev: 3960503